Udstyr til bestråling af små dyr – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Forskning > Core faciliteter > Bestråling af smådyr

Udstyr til bestråling af små dyr

Flasker med blå låg

I Campusstalden findes teknologisk avanceret udstyr til helkropsbestråling af små dyr. 

Dette udstyr benyttes dels til at bestråle forsøgsdyr, hvor knoglemarven ødelægges og derefter erstattes med knoglemarvsceller, hvis karakteristika er kendte, og dels til at bestråle forsøgsdyr, som efterfølgende kan anvendes som recipienter ved stamcelle-transplantation.

Dette udstyr vil i lighed med core faciliteterne være tilgængeligt for en forskergrupper, der har brug for disse teknikker.