BMI – Københavns Universitet

Forskningsområder: Molekylær og cellulær biologi - endokrinologi - kræft - patofysiologi - diabetes - metabolisme

Forskningen ved Biomedicinsk Institut fokuserer på organsystemernes struktur, funktion og udvikling i den raske og den syge organisme. Hensigten er at integrere basale molekylære og cellebiologiske studier med fysiologiske og metaboliske undersøgelser på organer in vitro og i den intakte organisme ved normale og patologiske tilstande. Målet er, at forstå organernes funktion og samspil med henblik på forebyggelse og behandling af sygdomme som fedme, diabetes, metabolisk syndrom, hjerte-kar lidelser, lunge-, nyre- og mave-tarm sygdomme samt cancer.

Instituttets styrke er den tværfaglige sammensætning af lægefagligt og naturvidenskabeligt uddannede personer med kompetencer indenfor molekylærbiologi, bioinformatik, biokemi, anatomi, fysiologi, farmakologi, patologi, udviklingsbiologi og klinisk forskning, der sammen skaber et levende og inspirerende miljø med forskning på et højt internationalt niveau. Tværfagligheden danner basis for at integrere basal og klinisk forskning.
Forskere ved Biomedicinsk Institut er aktive deltagere i fakultetets forskningsclustre samt adskillige nationale og internationale forskernetværk

Instituttet råder over avanceret apparatur og kompetencer på højt niveau inden for en række væsentlige områder, herunder:

- genekspression 
- metaboliske analyser (NMR, massespektrometri)
- cellebiologiske metoder (bl.a. stamcellebiologi)
- elektrofysiologi
- dyreeksperimentelle teknikker (bl.a. transgene dyr)
- humanfysiologiske og patofysiologiske in-vivo undersøgelser,
- morfologiske teknikker (billeddannelse, lys og elektronmikroskopi, konfocal mikroskopi, immunhistokemi, in situ hybridisering)
- matematisk modellering.

Forskerskoler
Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA)
Basic Metabolic Research
Medical and Molecular Imaging

Forskningscentre
Center for Medical Research Methodology
Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research
Center for Sund Aldring
UNIK - Food, Fitness & Pharma 
FINE – fysisk aktivitet for et langt og sundt liv

Core faciliteter
Core Facility for Integrated Microscopy (CFIM)
Molekylær billeddannelse
Transgene dyr
Stabile isotoper