Folkesundhed – Københavns Universitet

Forskningstemaer:
Folkesundhed - forebyggelse - sundhedsvæsen - epidemiologi

Institut for Folkesundhedsvidenskab rummer - på linje med mange public health institutter og fakulteter i udlandet - dels en række forskningstemaer indenfor folkesundhedsvidenskab, dels specifikke metodediscipliner, som dækker hele fakultetet. 
Folkesundhedsvidenskab fokuserer på forekomst, fordeling og årsager til sygdomme og på samspillet mellem samfundet, dets struktur og dets borgere og sundheden. Hovedfag er social medicin, epidemiologi, toksikologi, miljø- og arbejdsmedicin, medicinsk psykologi og sundhedstjenesteforskning.

Foruden disse folkesundhedsvidenskabelige discipliner huser instituttet det kliniske fag almen medicin og metodedisciplinerne biostatistik, epidemiologi, medicinsk videnskabsteori og medicinhistorie, som er relevant for hele fakultetet og ikke kun for folkesundhedsvidenskaben.

Forskningen ved instituttet foregår i et tæt samspil med resten af sundhedsvidenskaben. Dette gælder såvel de generelle metodefag som de folkesundhedsvidenskabelige discipliner. Metodefag som statistik, epidemiologi og toksikologi har deres egen grundforskning og desuden et udbredt anvendelsesorienteret samarbejde med alle grene af sundhedsvidenskaben. I de folkesundhedsvidenskabelige fag sigter grundforskningen mod at analysere årsager til sygdomme og til ændringer i befolkningers sundhedstilstand og sundhedsvæsenets funktion og udvikling. De anvendelsesorienterede områder har f.eks. fokus på undersøgelser af, hvordan forebyggende tiltag og rehabilitering kan tilrettelægges, så de har størst mulig effekt på befolkningens sundhed.

Instituttet blev oprettet i 1997 og rummer afdelinger for almen medicin, biostatistik, miljø og sundhed, social medicin og sundhedstjenesteforskning samt centre for epidemiologi og screening og for medicin-historie, herunder Medicinsk Museion. Forskningsmiljøet er stærkt præget af tværfaglighed, og der er et vidt forgrenet forskningssamarbejde på tværs af afdelingerne. Instituttet har et tæt samarbejde med kliniske og biomedicinske forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, med sygehus- og praksissektoren og med andre universiteter og institutioner, herunder et betydeligt internationalt samarbejde.

Forskerskoler
Forskerskolen i Folkesundhedsvidenskab (Graduate School in Public Health Science (GRASPH). Forskerskolen i Biostatistik

Instituttets forskningsclustre
EPISOC (Social epidemiologi)
Post-Genomic Public Health Cluster (GENPUB)

Core faciliteter
Biostatistisk core facilitet, hvori GENPUB-clusteret er samarbejdspartner. Til toppen