ISIM – Københavns Universitet

Forskningstemaer:
Immunologi - mikrobiologi - resistensudvikling - virus - vacciner - populationsstudier - medicinsk antropologi

Forskningen på Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi er baseret på eksperimenter, observationer, feltarbejde og teoriudvikling inden for immunologi, mikrobiologi og international sundhed.
Instituttet er kendetegnet ved den store faglige spændvidde fra basal biomedicin over klinisk medicin til folkesundhedsvidenskab, lægger vægt på sin brede faglige spændvidde og anvender den til at skabe et levende og inspirerende forskningsmiljø.

Et eksempel på forskningsområder, hvor instituttet udnytter sin tværfaglighed og spændvidde, er vaccineudvikling og vacciners anvendelse. 

Instituttet fremmer formidling og konkret anvendelse af sine forskningsresultater. Det sker ved videnskabeligt og uddannelsesmæssigt samarbejde samt udveksling af medarbejdere/gæster med førende forskningsinstitutioner, forskningsgrupper og interesseorganisationer på verdensplan. på den måde sikre instituttet at forskning og undervisning har international standard og aktualitet. Instituttet søger aktivt at påvirke samfundet på grundlag af dets forskningsresultater.

Instituttets forskningsclustre
Instituttet huser Copenhagen Cluster of Immunology og Cluster of International Health.

Core faciliteter
Instituttet har stor ekspertise i flow cytometri og ønsker at skabe en core facilitet inden for flow cytometri og flowcytometrisk-baseret cellesortering. Til toppen