Odontologi – Københavns Universitet

Forskningstemaer:
Oral sundhed - kæbedefekter - kraniofacial vækst og funktion

Forskningen på Odontologisk Institut tager overvejende udgangspunkt i kliniske problemstillinger og vedrører forståelse, forebyggelse, diagnostik og behandling af tand-, mund- og kæbesygdomme.

Opretholdelse af sundhed i mundhulen bygger på viden om normale forhold og forudsætter dybtgående indsigt i samspillet mellem mundhulens strukturer, væv og almen sundhedstilstand, alder, udviklingsmekanismer samt medfødte og erhvervede defekter.

Hovedparten af instituttets forskning vedrører ovenstående samspil og interaktionen mellem kraniofacial vækst og orofaciale strukturer og funktioner under normale og patologiske forhold. Instituttet forsker i ætiologi, patogenese, diagnostik og behandling, og bruger kliniske registrerings- og behandlingsmetoder, herunder fysiske og kemiske materialemetoder, histologiske, molekylærbiologiske, immunologiske og mikrobiologiske laboratoriemetoder.

Instituttet har faglige kompetencer på højt niveau vedr. diagnostik, forebyggelse og behandling inden for alle tand-, mund- og kæbesygdomme.
På instituttet diagnosticeres og behandles således patienter med sjældne og komplicerede orale sygdomme, der ofte kræver samarbejde mellem flere af de odontologiske fagområder. Disse aktiviteter omfatter landsdels- samt landsfunktioner og foregår med det omgivende sundhedssystem, såvel i primærsektoren som i hospitalssektoren.

Forskningsaktiviteten er organiseret i nationale og internationale netværk, der har til formål at skabe det bedste grundlag for fastholdelse af et højt kompetenceniveau. Til toppen