Styrkeområder – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Forskning > Forskningsområder > Styrkeområder inden fo...

Styrkeområder

Særligt indenfor de overordnede emner sundhed, livsstil, lægemidler og fødevarer har Fakultet opnået bemærkelsesværdige resultater. 

Forskning der har lovende perspektiver:

Sundhed og livsstil

Nye lægemidler

  • Behandling af fedme og diabetes på basis af hormonet GLP-1
  • Identifikation af molekylære mål for udvikling af kræftbehandling
  • Naturstoffet thapsigargin til målrettet behandling af prostatakræft
  • Udvikling af Drug Delivery teknologier
  • Højt niveau af biomarkøren TIMP-1 giver mindre effekt af kemoterapi
  • Belysning af kompleks lovgivning på lægemiddelområdet

Læs mere...

Fødevarer

  • Ny udnyttelse af databaser giver forbrugerne dokumentation for dyrevelfærd
  • Mekanismer bag sygdomsfremkaldende bakterier i fødevarer
  • Forbedring af husdyravl ved identifikation af sygdomsgener

Læs mere...

Tværgående styrkeområder på Københavns Universitet

Lær mere om Københavns Universitets tværgående styrkeområder.