Hvorfor dette byggeri – Københavns Universitet

Hvorfor dette byggeri

Pharma Science Building rummer moderne laboratorier til farmaceutisk forskning.

De nye fleksible laboratorier skal styrke muligheder for at samarbejde på tværs mellem enheder. Rammerne skal stemme overens med behovet for skiftende laboratorieindretning, som gør sig gældende i moderne og dynamisk forskning.

Den nye forskningsbygning afhjælper et massivt behov for flere laboratoriefaciliteter på Institut for Farmaci og på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi.

Pharma Science Building rummer også flere fællesfaciliteter, hvor forskere kan mødes og inspirere hinanden til samarbejde og innovation.

Vidensbydelen udvikler sig
Pharma Science Building er et byggerierne i udviklingsprojektet Copenhagen Science City (tidligere Vidensbydel Nørre Campus).

Med afsæt i Københavns Universitet skal hovedstadens nordlige del i de kommende år udvikles til en aktiv og visionær vidensbydel. Universitetets Nørre Campus, der er hjemsted for naturvidenskabelig, farmaceutisk og sundhedsvidenskabelig forskning og nabo til Rigshospitalet og Fælledparken, skal udvikles til en sammenhængende bydel med synergi mellem universitet, by og erhverv.

Læs mere om Copenhagen Science City. 

Atrium