Om bygningen – Københavns Universitet

Om bygningen

Arkitektfirmaet C. F. Møller har tegnet Pharma Science Building. 

Udgangspunktet er den overordnede bebyggelsesplan fra 1938-39, hvor større bygninger opføres vinkelret mod Nørre Allé og grønne områder mellem bygningerne spiller sammen med Fælledparken overfor.

Den nye laboratoriebygning er placeret mellem to af Universitetsparkens eksisterende bygninger: bygning 13 og bygning 17. Mellem bygning 17 og den nye bygning ses et glasoverdækket atrium i tre etagers højde. Atriet fungerer som indgangsparti både fra øst og vest. De to indgange markeres med hver sin forplads.

Mod syd er Pharma Science Building forbundet med bygning 13 via en glasinddækket bro i fjerde sals højde.

Mod syd, øst og vest er bygningen beklædt med tombak. Tombakkens mørke farve giver facaden tyngde og en klar kontrast til bygning 17´s lyse stenfacade. Facadebeklædningen udformes som en slags ”fiskeskæl” i form af mindre plader udformet som romber. Rombeformen henviser til nogle af områdets fine ældre bygningers karakteristiske detaljer. Nordfacaden er etableret som et gennemgående  stort glasparti med delvist åbne, transparente felter, delvist lukket med silketryk.

Perspektiv fra Nørre Allé
Pharma Science Building set fra Nørre Allé

Pharma Science Building set fra Nørre Allé
Perspektiv fra Nørre Allé

Perspektiv fra grønningen
Perspektiv fra grønningen op mod Jagtvej

Kort over Pharma Science Buildings placering

Kort over Pharma Science Buildings placering

Atrium set mod øst
Atrium set mod øst

Atrium set mod vest
Atrium set mod vest