Medinddragelse – Københavns Universitet

Medinddragelse

SUND vil være en attraktiv og sammenhængende arbejdsplads, hvor ledelsen på alle niveauer tillægger medinddragelse og de relationelle aspekter af ledelse stor vægt.

Inddragelse og dialog
Medarbejderinddragelse og dialog er i fokus på SUND. Det kommer til udtryk bl.a. i studienævn, institutråd og samarbejdsudvalgskulturen.

Det er en vigtig forudsætning for at trives, at vi behandler hinanden med anerkendelse og respekt, uanset hvilken situation man måtte befinde sig i.


"SUND står for kvalitet, frihed og idérigdom, og vi arbejder for at sikre en kultur, der fremmer fællesskab, respekt, tillid og åbenhed blandt medarbejdere og studerende".

                                                                                                    SUND-strategi