Hospitaler – Københavns Universitet

Universitetshospitaler

Modtag behandling og rådgivning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og bidrag til universitetets forskning i sundhed, sygdomme og udvikling af nye behandlinger.