Skoler på SUND – Københavns Universitet

Skoler

En skole på SUND er et fagfællesskab, som består af et eller flere studienævn med fagligt beslægtede uddannelser. Skolen samler uddannelserne og fungerer som talerør og indgangsportal for eksterne samarbejdspartnere, myndigheder, studerende mv. både nationalt og internationalt.