Evakuering – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Om SUND > Praktisk > Evakuering

Evakuering

På Københavns Universitet anvendes det samme grundkoncept for evakuering i alle bygninger.

KU's bygninger er opdelt i evakueringsområder. På strategiske steder i hvert evakueringsområde/bygning hænger holdere, som indeholder en gul og en orange vest samt evakueringsinstrukser. Instrukserne er på dansk og engelsk.

Konceptet hviler på den antagelse, at der i farlige situationer altid vil være nogle, som tager lederskab. Ledelsen har således IKKE udpeget særlige evakueringsansvarlige.

Det er de enkelte medarbejdere, som på eget initiativ tager veste på og bliver evakueringsledere.

Evakueringslederen ifører sig den gule vest og sørger for, at folk kommer ud af bygningen. Samlepladslederen ifører sig den orange vest og går straks hen til samlepladsen og holder samling på de evakuerede. Evakueringsinstrukserne angiver, hvordan evakuerings- og samlepladslederen skal forholde sig, og hvor den nærmeste samleplads er.

  
         Ophængt vesteholder                             Person iført evakueringsvesten