Studenterforeninger på SUND – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Uddannelse > Studieliv > Studenterforeninger

Studenterforeninger på SUND

Frivillige aktiviteter er godt for studiemiljøet, og SUND støtter de frivillige aktiviteter, både med lokaler og økonomi.

Alle kan etablere en basisgrupper, foreninger eller studenterpolitiske organisationer på SUND. Formålene kan være mange - fra film- og dykkerklubber til basisgrupper med en særligt specialiseret fagligt indhold.

Studenterforum

Studenterforum består af studerende fra alle SUNDs uddannelser og prodekanen for uddannelse. I Studenterforum er der en løbende dialog om alle forhold, der har betydning for studiemiljøet, undervisningen og uddannelserne.

Dekanen og fakultetsdirektøren deltager også to gange årligt i Studenterforum. Se forretningsorden for Studenterforum.

Via Studenterforum uddeles også hvert år midler fra Studenterpuljen

Studenterpuljen

Alle basisgrupper, foreninger og studenterpolitiske organisationer på SUND kan søge om midler til studenteraktiviteter med et socialt og/eller fagligt formål.

Næste ansøgningsfrist er den 26. oktober 2017.

Ansøgninger til Studenterpuljen SUND behandles af Studenterforum SUND på et ordinært møde den 30. oktober 2017.

Der lægges ved behandling af ansøgninger særlig vægt på, at initiativerne er:

 • Vigtige for studiemiljøet på SUND generelt

• Vigtige for studiemiljøet på en af SUNDs lokaliteter

• Appellerer til studerende på tværs af SUND

Dertil kommer, at initiativer fra så mange forskellige uddannelser som muligt tilgodeses, såfremt ansøgningerne fordeler sig på flere uddannelser.

Det er naturligvis en betingelse for at ansøge, at ansøgningen kommer fra og aktiviteten arrangeres af studerende på SUND.

Indlever ansøgninger her.

Husk begrænsningens kunst, og hold gerne din ansøgning på max. 2 sider.

Bemærk, at der er praksis for at uddele 1.000 kr. i driftsmidler til alle basisgrupper, foreninger og studenterpolitiske organisationer, der søger om støtte til netop dette. Denne støttes gives kun ved ansøgning til forårsrunden.

Inden du søger

Inden du ansøger, kan du få gode råd til din ansøgning via denne korte vejledningen. Til inspiration er der også udarbejdet et eksempel på den gode ansøgning. Og er du interesseret i at se, hvordan Studenterforum vurderer ansøgningerne, kan du se nærmere på Studenterforums retningslinjer for uddeling af midler.

Når du modtager midler

Modtager din basisgruppe, forening eller studenterpolitiske organisation midler fra puljen, sker det via e-faktura. Her skal du bruge en foreningskonto og et CVR-nummer. 

Du kan læse mere om CVR og frivillige foreninger på: https://erhvervsstyrelsen.dk/foreninger

Opret og registrer en frivillig forening.

1-årige bevillinger

Studenterforum SUND har fra foråret 2017 givet 1-årige bevillinger til følgende basisgrupper, foreninger og studenterpolitiske organisationer:

• Students of Pharmaceutical Sciences (SOP)

• Odontologisk Forening (OF)

• VeterinærMedicinsk Forening (VMF)

• International Medical Cooperation Committee (IMCC)

• Studenterhuset

• Mediciner Organisationernes Kommunikationsorgan (MOK)

Disse bevillingerne evalueres af Studenterforum på et møde i foråret 2018.