Oversigt over valgfag – Københavns Universitet

Valgfag 2017/18 

Nedenfor finder du de valgfag, der udbydes i studieåret 2017/18 for alle studerende på følgende uddannelser:

Bemærk at kurserne kan have specifikke adgangskrav, som gør, at de ikke er åbne for BA-studerende eller KA-studerende som ikke opfylder de formelle krav. Du kan se adgangskrav og kursusindhold via link til kursusbeskrivelserne. Studerende på den uddannelse, som udbyder kurset, har førsteret til pladser på kurset.

Tilmelding
Du tilmelder dig kurserne via Selvbetjeningen i KUnet. Bemærk dog, at tilmelding til sommerkurser sker på særligt skema - læs mere i kursusbeskrivelserne.
OBS. Som studerende på en anden uddannelse, end den der udbyder det sommerkursus du ønsker at følge, kan du ikke være garanteret en plads, idet sommerkurserne kan have andre krav til studentersammensætning, antal pladser, etc. Hvis du har spørgsmål til dine muligheder for at få en plads på et sommerkursus, bedes du kontakte kursuskoordinatoren, som er angivet i kursusbeskrivelsen. Du kan også læse mere om sommerkurser her:http://sund.ku.dk/uddannelse/sommerkurser/

Elective courses 2017/18

Below you can see the elective courses that are offered in the study year 2017/18 for all students in the following programmes:

Please note that the courses may have specific requirements and are therefore only open to some students. Admission requirements and course content are stated in the course descriptions - please follow the course title links. Students enrolled in the programme that offers the course have first priority to slots in the course.

Registration
You register for the courses in the Self Service at KUnet. Please note that registration to the summer courses are done in a special registration form - read more in the courses descriptions.
NB. If you wish to follow a sommer course offered by one of the other programmes, you are not automatically secured a slot in the course by registration. This is due to the fact, that some summer courses are required to enroll students from different programmes and faculties. If you have any questions regarding enrollment, please contact the course coordinator stated in the course descriptions. Read more about summer courses: http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/

Valgfag og sommerkurser / elective and summer courses - links available from primo May

Folkesundhedsvidenskab / Public Health Science:


Forår/Spring 2017:


Sommerkurser /summer courses 2017:

Efterår/Fall 2017:

Forår/Spring 2018:

Sundhed & Informatik/Health Informatics:

Efterår/Fall 2017, blok 1+2:

*Bemærk, studerende på uddannelsen Sundhed & Informatik skal lige som øvrige studerende søge om forhåndsmerit hos sit studienævn og søge optagelse som meritstuderende på SCIENCE. http://www.science.ku.dk/uddannelser/andre-tilbud/meritstuderende/  

Læs mere om hvordan du søger om forhåndsmerit på din uddannelsesside på KUnet → uddannelsens forløb → valgfag

Forår/Spring 2018, blok 4:

Human Biology:

Fall 2017, bloc 1:

Fall 2016, bloc 2:

Summer course:

Global Health:

Sommerkurser/summer courses 2017:

Efterår/Fall 2017, blok 2:

Cand.scient.san/Public Health:

Forår/Spring 2017:

Til toppen