Projektkatalog

Alle projekter omhandler fremstillingen af et aktivt lægemiddelstof.

Det er muligt at kombinere selve syntesen med andre fagområder, f.eks. ved at gå i dybden med de kemiske reaktioner der udføres og beskrive dem i detaljen (nukleofil acyl substitution, SN2-reaktion etc). Du kan også vælge at vægte en dyberegående spektroskopisk analyse af de fremstillede stoffer.

En interesse for kemi og laboratoriearbejde er under alle omstændigheder en forudsætning for et vellykket ophold.

Til hver af projekterne udleveres en detaljeret beskrivelse af det praktiske arbejde. Alle opgaverne er af ca. samme sværhedsgrad. De fremstilledes lægemiddelstoffers renhed og identitet undersøges vha. smeltepunkt, TLC, IR-spektroskopi og NMR.

Det forventes at det meste af syntese-arbejdet udføres den første dag, hvor den anden dag primært bruges på karakterisering af stofferne.

Du har mulighed for at vælge mellem følgende 4 projekter:

Projekt 1: Acetylsalicylsyre

(sælges som f.eks. Aspirin, Magnyl og Treo).


Acetylsalicylsyre er et mildt smertestillende lægemiddel, der f. eks. bruges mod hovedpine. Stoffet tilhører klassen af lægemiddel der betegnes NSAID der virker ved at bremse dannelse af prostataglandiner.

Acetylsalicylsyre er et såkaldt ”pro-drug”. Det betyder at stoffet spaltes til det aktive lægemiddelstof (salicylsyre) når det er blevet optaget i kroppen. Grunden til at man gør indgiver stoffet som et pro-drug er at hvis man indtager salicylsyre et det kun en meget lille del af stoffet der bliver optaget i blodbanen og fordeles i kroppen, mens hovedparten af stoffet udskilles uden man har haft glæde af det.

Det praktiske arbejde i laboratoriet går ud på at fremstille acetylsalicylsyre ved at reagere salicylsyre med eddikesyre anhydrid.

Projekt 2: Disulfiram

(Sælges som Antabus)


Antabus bruges ved behandling af alkoholikere. Stoffet virker ved at påvirke den måde alkohol nedbrydes i kroppen. Når man indtager antabus ophobes et nedbrydningsprodukt af alkohol i kroppen hvilket giver anledning til meget stort ubehag – hvilket igen sænker alkoholindtaget.

Det praktiske arbejde i laboratoriet går ud på at fremstille Disulfiram i to trin.

Projekt 3: Bupropion

(sælges som Zyban)


Stoffet virker som antedepressiva og bruges primært ved rygeafvænding. Stoffet påvirker flere forskellige systemer i hjernen og virkningsmekanismen er ikke fuldt klarlagt.

Det praktiske arbejde i laboratoriet går ud på at fremstille Bupropion i to trin.

Projekt 4: Lidocain

(Sælges f.eks. som Xylocain).


Lidocain er et smertestillende lægemiddel, som f. eks. bruges til lokalbedøvelse under tandbehandling (i kombination med adrenalin). Derudover bruges det også i cremer hvor det virker smertelindrende efter f.eks. solskoldninger.

Det praktiske arbejde i laboratoriet går ud på at fremstille Lidocain i to trin.