Klima og bæredygtighed

Mærsk Tårnet

Mærsk Tårnet er Danmarks mest energieffektive laboratoriebygning, bygget til at modstå fremtidens klimaforandringer. En lang række løsninger på bæredygtigheds-udfordringer er tænkt ind i design og konstruktion af bygningen. Derudover muliggør bygningen banebrydende forskning og er studiested for Københavns Universitets sundhedsfaglige uddannelser. Fremtidens sundhedsvidenskabelige udfordringer kræver bæredygtige rammer, som understøtter en bæredygtig udvikling.

Opsamling og genbrug af regnvand

Forpladsen mod Blegdamsvej er konstrueret, så den kan håndtere fremtidige store skybrud. Under forpladsen kan der opsamles 5 mio. liter regnvand. Det betyder, at Mærsk Tårnet kan beholde regnvandet på egen grund, så det ikke belaster byens kloaksystemer, når der kommer ekstreme regnskyl. Overskydende vand siver ned mellem fliserne, hvor det bliver opsamlet i et stort reservoir og renset i en faskine vha. rensningsfilter. Det regnvand, der bliver opsamlet, genbruges bl.a. til vanding af parken. Ligeledes bidrager taghaverne på de lave bygninger til at absorbere ekstreme regnskyl.

Energivenlig fjernkøling

For at skabe så bæredygtig en bygning som muligt er der valgt en række løsninger, som sparer på energiforbruget. Samtidig produceres der med solceller også energi i begrænset omfang. Mærsk Tårnets store mængder udstyr og IT udvikler meget varme, og det kræver køling. Sammen med resten af Panum forsynes bygningen med koldt havvand fra Københavns havn som et klimavenligt fjernkølingssystem. Fjernkøling med havvand er en mere klimavenlig løsning end traditionel køling via airconditionanlæg, som kræver store mængder el.

Energieffektive laboratorier

Arbejdet i laboratorierne er omdrejningspunktet for hovedparten af Mærsk Tårnets energiforbrug, og derfor er der gjort meget for at optimere netop laboratoriernes energiforbrug. Laboratorieudstyrets energiforbrug er bl.a. optimeret via et såkaldt ”fryserhotel”, hvilke er et specielt indrettet rum med vandkøling og energieffektive frysere. Derudover er der installeret stinkskabsstyring med automatisk lukning af stinkskabenes luger, når de ikke er i brug. Mærsk Tårnet er forsynet med et såkaldt ringventilationsprincip som sammenkobler kanalsystemet for alle laboratorierne med luft og udsugning. Anlæg kobles af og på efter behov, og kan køre tæt på deres optimale omdrejningstal, hvilket sparer energi.

En bygning for cykler

Cyklisme er et omdrejningspunkt for transport i den bæredygtige by og fordelene er mange. Cykler giver ingen luftforurening eller CO2-emissioner, er effektive og larmer ikke, og derudover optager de langt mindre plads end biler. Endelig styrker brugen af cykler sundheden – helt i tråd med forskningen på SUND. Derfor er der i Mærsk Tårnet skabt attraktive cykelforhold. I cykelkælderen under bygningen er der udover plads til mere end 950 cykler, gode omklædnings- og badefaciliteter samt luftpumpe hvis cyklen trænger. Tæt ved indgangen mellem Mærsk Tårnet og Panum bygningen er der skabt et bylandskab, hvor man kan stille sin cykel i. Grønne cykelveje er desuden etableret, hvor man kan krydse parken og nyde de grønne omgivelser og komme helt tæt på tårnet.

Grøn livskvalitet for brugere og borgere

Træer og planter i campusparken er også valgt med afsæt i fremtidens klimaforandringer. Det er derfor træer fra varmere himmelstrøg som Asien og Sydamerika og nogle fra vores egne og koldere egne.

Naturgræsser genetablerer områdets historiske tilknytning til Græsningsfælleden og skaber sammen med en bred pallette af træsorter en række grønne naturrum, der fungerer som duftende og varierede opholdssteder, og som sikrer årstidsvariation. Den varierede beplantning består af mange former for biotoper og økosystemer, hvilket skaber stor biodiversitet og gør campusparken til et robust og ideelt opholdssted for dyreliv.