Grænseløse laboratorier

Med Mærsk Tårnet er der skabt et grænseløst, fleksibelt og på en gang stimulerende forskerfælleskab på tværs af institutter, afdelinger og eksterne samarbejdspartnere. 

Alle etager har et forskertorv, der fungerer som socialt samlingssted og et rum, hvor faggrupper kan mødes på tværs og udveksle ideer.

Den åbne sammenhæng mellem etagerne bryder med traditionel laboratorie-layout, der typisk er begrænset til horisontale planløsninger, og indfrier dermed morgendagens måde at sammensætte forskning på.