Forskning i Mærsk Tårnet

På 13 af Mærsk Tårnets 15 etager arbejder nogle af verdens førende forskergrupper inden for sundhedsvidenskab. Forskerne udfører frontlinjeforskning inden for områder, som er afgørende for fremtidens behandling af kræft, demens, sukkersyge, hjertesygdomme og allergi.

Hvem forsker på etagerne i Mærsk Tårnet?

Stuetagen

Her finder du fællesfaciliteter som auditorier, undervisningslokaler og kantine.

2.-3. etage

Her forsker Center for Sund Aldring i, hvordan flere mennesker får et sundt liv hele livet i gennem. Den tværfaglige forskning undersøger aldring fra celle over individ til samfund for at skabe viden om biologiske, medicinske, psykologiske og sociale faktorer.

Se video om sund aldring

4.-5. etage

Her forsker Institut for Neurovidenskab(IN) i sygdommes grundlæggende mekanismer, stamcelleforskning, genterapi, motoriske funktioner, lægemidlers påvirkning af hjernen og hjernens væsketransport samt de glymfatiske systemer og deres rolle i hjernen under normaltilstande og i forbindelse med sygdom.

Se video om hjerneforskning

6.-8. etage

Her forsker The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research (CBMR). i livsstilssygdomme som for eksempel type 2 diabetes og fedme-relaterede lidelser, der verden over begge er i voldsom vækst.

Se video om fedme og diabetes

9. etage

Her forsker Biomedicinsk Institut (BMI) i hjerterytmeforstyrrelser, som er den hyppigste dødsårsag blandt yngre mennesker (bortset fra ulykker).

Se video om hjertet

10. etage

Her forsker Institut for Cellulær og Molekylær Medicin (ICMM) i menneskets celler og cellernes sygdomme. Der forskes dels i de molekylære mekanismer bagved hjerteudvikling og i medfødt hjertemisdannelse; dels i cellens molekyler med sukkerkæder og deres betydning for normal udvikling og sygdom.

Se video om forskning i kræft og celler

11.-14. etage

Her forsker Institut for Immunologi og Mikrobiologi (ISIM) i immunsystemet for at opnå bedre viden til bekæmpelse af sygdomme som for eksempel leddegigt, diabetes og sklerose. Desuden forskes i allergier, som for eksempel høfeber, astma og nældefeber, og i eksemer og udvikling af vacciner.

Se video om forskning i virus

15. etage

Her finder du konferencefaciliteter, faculty club samt delvis offentlig adgang til en af Københavns bedste udsigter. NB: Pga. risiko for COVID-19-smitte er der i øjeblikket ikke adgang til 15. etage (opdateret 6. august 2020).