Udstyr til bestråling af små dyr – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Forskning > Core-faciliteter > Bestråling af smådyr

Udstyr til bestråling af små dyr

Flasker med blå låg

I Campusstalden findes teknologisk avanceret udstyr til helkropsbestråling af små dyr. 

Udstyret benyttes dels til at bestråle forsøgsdyr, hvor knoglemarven ødelægges og derefter erstattes med knoglemarvsceller, hvis karakteristika er kendte, og dels til at bestråle forsøgsdyr, som efterfølgende kan anvendes som recipienter ved stamcelle-transplantation.

Udstyret er tilgængeligt for forskergrupper, der har brug for teknikkerne.