01. maj 2006

Elisabeth Bock og Vladimir Berezin; professorer ved Institut for Neurovidenskab og Farmakologi

Bock og Berezin: "Virksomhedssamarbejde booster forskningen"

Forskerne har aldrig været i tvivl om stoffets betydning: Molekylet NCAM findes overalt i nervesystemet og spiller en afgørende rolle for hukommelse og celleregeneration. Derved har stoffet potentiale til bekæmpelse af sygdomme som Alzheimer og Parkinson. Dannelse af virksomheden ENKAM Pharmaceuticals A/S fritager forskerne for den administrative del af produktudviklingen og frigør ressourcer til forskning.

- Vi identificerede NCAM i 1974, men det accelererede arbejde gennem virksomheden ENKAM var først en realitet i 2000, fortæller læge og professor Elisabeth Bock fra Institut for Molekylær Patologi ved Københavns Universitet.

Molekylet NCAM (Neural Cell Adhesion Molecule) medvirker ved de tidlige stamcellers udvikling til nerveceller og spiller en vigtig rolle ved etablering af nervecelleforbindelser. Den seneste forskning tyder på, at molekylet også bidrager til at forbedre hukommelsen. En række små proteinstykker, peptider, der efterligner NCAMs funktion, er fremstillet på Proteinlaboratoriet, Institut for Molekylær Patologi på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København som det eneste sted i verden.

- Opdagelsen skete på et tidspunkt, hvor der blandt danske forskere ikke var tradition for patentering og kommercialisering, fortæller Elisabeth Bock.

- Vores mål var dengang alene at publicere vores resultater i anerkendte tidsskrifter og at fortsætte arbejdet, uanset om det var finansieret med offentlige eller private midler. Publicering er forskernes måde at ”sælge” deres viden, og det var først i 1999, at vi blev opmærksomme på, at man også kunne beskytte sine opdagelser med patent og eventuelt tjene en lille skilling, såfremt opdagelsen blev udnyttet kommercielt. I dag har Københavns Universitet sin egen enhed for teknologioverførsel og patentering, og det er blevet fast procedure hos os, at henvende sig til Tech-Trans Enheden, når vi har gjort en ny opdagelse.

- Vores vej fra opdagelse til virksomhedsetablering var i begyndelsen styret af tilfældigheder. Diskussioner med andre forskere og virksomhedspersoner fik os til at forstå, at det er vigtigt at patentbeskytte opfindelserne før de bliver publiceret.

To forskellige verdener

- Virksomheden medvirker til at booste forskningen og dette er langt vigtigere end udsigterne til økonomisk gevinst. For os er forskningen og vores mulige bidrag til at hjælpe millioner af mennesker en langt større belønning end pengene fra et eventuelt overskud, siger forskerkollegaen lektor Vladimir Berezin fra Proteinlaboratoriet.

- Vores største glæde og drivkraft er at kunne fortsætte vores forskningsarbejde, og jo mere uforstyrrede vi kan arbejde, desto flere resultater. Virksomheden er naturligvis styret af kommercielle interesser: Udvikling, salg, overskud, men set med forskerøjne giver konstruktionen forsker-virksomhed de bedste betingelser for os. Virksomheden varetager den professionelle forvaltning af økonomi og markedsføring og giver os, forskerne, luft til at arbejde fokuseret med vores speciale: at bidrage til nye opdagelser og ny viden.

- Vi har hverken viden, erfaring eller ressourcer til at varetage kommercialisering af nye opdagelser, og for os har det været en lettelse, at lægge disse opgaver hos ENKAM eller hos Tech-Trans Enheden.

Forskerne startede med et patent i virksomheden, men har i dag mere end 10 patenter. Desuden har forskningen og laboratoriearbejde omkring NCAM ført til identifikation af ca. 40 stoffer, de såkaldte mimetics, der er fraktioner af molekylet med hver sin funktion. Disse stoffer stilles efter patentering frit til rådighed for forskningen, hvilket betyder at hjerneforskere i hele verden nu er optaget af at undersøge funktionen af det molekyle som i 1974 blev identificeret i København. [evt. til faktaboks] : EU støtter således et stort forskningsprojekt ”PROMEMORIA” med ca. 10 mio. €, i hvilket 18 forskningsgrupper i 11 europæiske lande undersøger NCAMs rolle ved indlæring og hukommelse. Projektet koordineres af Elisabeth Bock.

Samarbejdet i ENKAM er en gevinst for alle parter: Virksomheden leverer den professionelle håndtering af patentansøgninger, fundraising, og kontraktlige forhold til eksterne parter og vi leverer hurtige resultater. Vores bidrag til ENKAM er de videnskabelige resultater, som dermed øger virksomhedens værdi. Desuden medvirker vi i forhandlinger med investorer og innovative virksomheder, der kan udvikle et nyt lægemiddel og gennemføre de kliniske forsøg.

Forskerne på Københavns Universitet har gennem ENKAM gennemført den første fase af de kliniske forsøg, som går forud for godkendelse og fremstilling af den medicin, som måske om 5-8 år vil komme Alzheimerpatienter til gode. Undersøgelserne foregår først i laboratoriet, siden på dyr og sidst på mennesker. De kliniske forsøg kræver adgang til store ressourcer, og ingen offentlig ansat forsker eller forskergruppe er alene i stand til at gennemføre de afsluttende kliniske afprøvninger, der involverer tusinder af patienter.