Prisopgaver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavns Universitet (KU) har siden 1762 stillet opgaver, som studerende kunne skrive prisopgave om og dermed vise deres videnskabelige evner.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) er stolt af de studerende, der modtager de prestigefyldte medaljer, og denne sides mål er at forklare om den praktiske proces og om mulighederne. F.eks. kan en prisopgave bygge videre på en allerede udgivet artikel eller kombineres med et universitetsspeciale. Se nærmere på siden om muligheder.

Universitetet offentliggør hvert år ved årsfesten i november, hvilke emner man kan skrive opgave om. Opgaverne skal afleveres i januar lidt over et år senere, og hvis de viser stor videnskabelig modenhed hos forfatteren, bliver forfatteren belønnet med en guld- eller en sølvmedalje ved årsfesten i afleveringsåret - dvs. to år efter offentliggørelsen af opgavespørgsmålet. Der skal altså god planlægning til for at skrive en prisopgave. 

Om prisopgaver - i stikord:

Hvem kan stille prisopgaver på SUND?

 • Sædvanligvis fakultetsansatte professorer og lektorer på SUND, der også kan vejlede

Hvilke krav er der til prisopgavespørgsmål?

 • Prisopgaver kan udskrives inden for SUNDs fagområder
 • Opgaveteksten bør give mulighed for besvarelse fra en forholdsvis bred kreds
 • Der oplyses normalt navn på en mulig vejleder

Hvornår skal prisopgavespørgsmål stilles?

 • Opgaverne skal formuleres ca. 1½ år inden besvarelsen afleveres

Hvem kan besvare prisopgaver (kaldes forfattere)?

 • Studerende på SUND (eller fra andre fakulteter eller universiteter)
 • Kandidater, der har afsluttet deres universitetsuddannelse (fra KU eller fra et andet universitet) inden for de seneste 3 år før indlevering
 • Forfattere må ikke være ansat som adjunkt, lektor eller professor

Hvem bedømmer indleverede prisopgaver?

 • Professorer og lektorer - normalt en SUND-ansat og en ekstern

Forfattere har følgende muligheder for at indlevere en prisopgavebesvarelse:

 • Som prisopgave og speciale/kandidatopgave (skal godkendes af studieleder)
 • Som prisopgave før kandidateksamen (kan meritoverføres som speciale)
 • Som prisopgave efter kandidateksamen (kan bygge videre på idé fra specialet)

Om prisopgaver - med detaljer:

I venstremenuen kan man finde undersider med de vigtigste oplysninger om, hvad en prisopgave er, og hvordan man afleverer, rettet mod mulige forfattere af opgaver.
Desuden er der vejledning til dem, der vil foreslå prisopgaver, og til medlemmer af
bedømmelsesudvalg.

Nederst på denne side illustreres tidsforløbet for prisopgaver.
De, der ønsker at vide mere om de forskellige led i processen, kan i højreboksen finde overblik over arbejdsgangen på SUND for henholdsvis udskrivning af prisopgaver og modtagelse af prisopgaver. Endelig har SUND udarbejdet supplerende retningslinjer til KU's regler for prisopgaver - som grundlag for eventuelle tvivlsspørgsmål om detaljer.

Har man spørgsmål om forståelsen af reglerne for prisopgaver, kan man henvende sig til SUNDs ledelsessekretariat og få hjælp. Se kontaktoplysninger i højreboksen.

Figur der illustrerer prisopgaveforloebet