Hvad sker der, når du har skrevet opgaven:

15. januar

Frist for aflevering i Ledelsessekretariatet (kontaktboks i højre spalte)

Se reglerne for aflevering i regel-tjeklisten.

Januar Fakultetet kvitterer for modtagelsen.
Februar /marts Akademisk Råd nedsætter et bedømmelsesudvalg. Forfatteren høres (dvs. får mulighed for at gøre indsigelse over for sammensætningen af bedømmelsesudvalget).

Maj

Bedømmelsesudvalget afleverer bedømmelsen med indstilling, om opgaven skal belønnes med en medalje.

Forfatteren høres om bedømmelsen (dvs. får mulighed for at kommentere den).

Juni Akademisk Råd får bedømmelsen og forfatterens eventuelle kommentarer. Akademisk Råd beslutter, om forfatteren skal belønnes med en medalje.
Juni Fakultetet meddeler rektor, hvem der tildeles medalje.
Tredje fredag i november Prismodtagere får overrakt medalje ved Københavns Universitets årsfest.