Bedømmelse af en prisopgave

KU's prisopgaveregler siger, at "guldmedalje tildeles, når emnet er beskrevet dækkende og selvstændigt, med fuld forståelse af problemerne, med et godt overblik og på en måde, der vidner om videnskabelig modenhed. Sølvmedalje gives, når afhandlingen ikke fuldt ud opfylder disse krav, men afhandlingen dog viser den pågældendes videnskabelige evner og en særdeles god forståelse for problemerne samt giver en udmærket og selvstændig fremstilling af emnet".

Det er en fagfællebedømmelse, der ligger til grund for vurderingen af, om en besvarelse lever op til kravene til en guld- eller sølvmedalje. Bedømmelsesudvalget foretager en generel videnskabelig kvalitetsvurdering, herunder også af besvarelsens fremtræden og sprog, og der kan ikke fastsættes konkrete kompetencekrav.

Det skal klart fremgå af bedømmelsen, om forfatteren viser den modenhed og selvstændighed, som reglerne kræver for en medalje. Og bedømmelsesudvalgets indstilling skal være et fyldestgørende beslutningsgrundlag for  Akademisk Råd, som ikke selv ser prisopgaven.

SUND har udformet denne vejledning til medlemmer af bedømmelsesudvalg.

De, der ønsker at vide mere om de forskellige led i prisopgaveprocessen, kan i højre spalte finde links til overblik over arbejdsgangene på SUND for henholdsvis udskrivning og modtagelse af prisopgaver.