Prisopgaver - muligheder og eksempler

Der er flere muligheder – her er nogle eksempler.

Reglerne siger, at "prisopgavebesvarelser kan indleveres af personer, som er under universitetsuddannelse eller har afsluttet universitetsuddannelse indenfor de seneste 3 år. Forfatteren må ikke ved indleveringen være ansat som adjunkt, lektor, professor eller i en tilsvarende stilling ved et universitet."

For studerende:

Du kan vælge at besvare et udskrevet prisopgavespørgsmål, hvis emnet interesserer dig og du har lyst til at fordybe dig i det for at vise dine videnskabelige evner. Det er sådan, prisopgaverne oprindeligt er tænkt.

Det er også en mulighed, at du kombinerer din forberedelse af dit (kandidat)-speciale/opgave med det at skrive en prisopgave. Det kræver, at du og din vejleder er opmærksomme på, hvilke prisopgaver der bliver udskrevet, som evt. kan passe med din specialeaflevering.

Hvis du skriver en opgave, som du vil aflevere som både prisopgave og speciale, skal du have skriftlig godkendelse fra fagets studieleder.

Det er også muligt at bygge videre på en bacheloropgave eller et mindre forskningsprojekt eller en udgivet artikel. Hvis du bygger videre på en bacheloropgave skal du sende den med, når du afleverer prisopgaven. Uanset hvad du bruger fra tidligere opgaver/artikler, skal det oplyses meget tydeligt, når du afleverer prisopgaven (se regel-tjeklisten).

For færdige kandidater:

Hvis du deltager i et ph.d.-forløb, er det muligt at bruge udvalgte dele af dit ph.d.-arbejde som materiale til at skrive en prisopgave. I så fald skal du ved afleveringen gøre rede for, i hvilket omfang prisopgaven bygger på ph.d.-projektet samt hvad der evt. har været offentliggjort (se regel-tjeklisten).

Tidsforløbet for prisopgaver: