Overvejer du at besvare et prisopgavespørgsmål?

Hvis du overvejer at svare på et prisopgavespørgsmål er det en god idé, at du sætter dig ind i de formelle regler herunder:

Hvem kan indlevere en prisopgave

Universitetsstuderende eller kandidater, der har afsluttet en universitetsuddannelse inden for de seneste 3 år.

Man må ikke være ansat i en stilling som adjunkt, lektor eller professor på et universitet.

Hvordan gør man

Find de aktuelle opgaveemner på Københavns Universitets hjemmeside under Prisopgaver. Her kan du også finde eksempler på tidligere års prisopgaver.

Vejleder

Når prisopgaven stilles, er det angivet, hvem der kan være vejleder på opgaven. Det er forfatteren, der skal bede den pågældende om vejledning. Vejlederens rolle er af overordnet karakter, fordi opgaven skal vise stor selvstændighed. Husk at oplyse om vejledning, når du afleverer opgaven.

Hvad er en prisopgave

En prisopgave er en selvstændig opgave, der skal vise forfatterens videnskabelige selvstændighed.

Der er ingen regler for, hvordan en prisopgave skal være udformet, eller hvor meget den skal fylde.

Hvilke formelle regler gælder for opgaven
 • Opgavebesvarelsen kan have en anden titel end det spørgsmål, der er stillet, men så skal det fremgå, hvilket prisspørgsmål der besvares.
 • Prisopgaven kan skrives af en, to eller tre forfattere. Hvis der er mere end én, skal det fremgå, hvem der står for hvilke dele af opgaven. Det sker ved, at man ved afleveringen vedlægger en underskrevet erklæring om, hvilke dele hver enkelt har skrevet.
 • Hvis en prisopgave baserer sig på en artikel eller et manuskript med medforfattere, skal der afleveres medforfattererklæringer, hvor det tydeligt fremgår, hvad hver enkelt har bidraget med.
 • Prisopgaven kan ikke være en afhandling / opgave, der tidligere er blevet bedømt på et universitet.
 • Hvis prisopgaven indeholder dele af et tidligere bedømt arbejde, skal forfatteren vedlægge dette arbejde og en redegørelse for, hvilke dele der tidligere er blevet bedømt.
 • Hvis prisopgaven samtidig afleveres som speciale, skal det oplyses i den erklæring, der afleveres sammen med opgaven.
 • Prisopgaven skrives på dansk eller engelsk (eller evt. norsk, svensk, tysk eller fransk). Alle prisopgaver skal have to resumeer - et på dansk og et på engelsk.
 • Opgaven afleveres elektronisk som en OCR-læsbar pdf-fil eller evt. i 5 eksemplarer i fysisk form.
 • Sammen med opgaven skal forfatteren aflevere en underskrevet erklæring om navn (fulde navn), stilling, bopæl, cpr-nummer og e-mail-adresse. Hvis forfatteren har akademiske grader skal de oplyses med angivelse af, hvor og hvornår de er opnået. I boksen til højre kan man finde en skabelon for denne erklæring.
 • Hvis forfatteren har fået vejledning til opgaven, skal det oplyses i erklæringen.
 • Forfatteren kan vælge kun at oplyse sit navn, hvis opgaven indstilles til guld- eller sølvmedalje. I så fald afleverer man  navneoplysningen i en lukket kuvert, hvor dette skrives udenpå.
 • Alle prisopgaver, der belønnes med guld- eller sølvmedalje, bliver offentliggjort. Forfatteren har mulighed for (af hensyn til enkeltpersoners privatliv) at ændre opgaven efter bedømmelsen, men inden offentliggørelsen. Hvis forfatteren ønsker dette, skal det også oplyses ved afleveringen.
Sammenhæng med speciale En besvarelse af et prisopgavespørgsmål kan afleveres som speciale samtidig eller senere. Det skal i så fald godkendes som speciale af studielederen.
Meritoverførsel En guldmedaljeopgave kan meritoverføres til et speciale og giver så karakteren 12. En sølvmedaljeopgave kan også give merit, man skal karakterbedømmes.
Kontakt Hvis du ønsker hjælp til forståelse af reglerne eller ønsker en vejleder, kan du henvende dig til  Ledelsessekretariatet. Se kontaktboksen i højre spalte.