7. april 2017

Europæisk prestigebevilling til professor Maiken Nedergaard

ERC Advanced Grant

Det Europæiske Forskningsråd har bevilget det eftertragtede ERC Advanced Grant til professor Maiken Nedergaard. Bevillingen skal bruges til forskning i øjenforkalkning (macular degeneration) og sammenhængen med hjernens rengøringssystem, det glymfatiske system.

Exceptionelle forskningsresultater inden for de seneste ti år, stor originalitet i tilgangen til forskning og en ekstraordinær aktivitet i internationalt anerkendte tidsskrifter. Det er nogle af de kvaliteter, som Det Europæiske Forskningsråd vægter, når de uddeler deres eftertragtede og prestigefyldte bevillinger ERC Advanced Grant. Kvaliteter, som har været afgørende for, at professor Maiken Nedergaard, Center for Neuroscience, netop har modtaget den anerkendte bevilling på 2,5 mio. euro, der dækker en periode på fem år.

Bevillingen skal bruges på et nyt projekt, der skal forske i øjenforkalkning (macular degeneration).

"”Vi glæder os til at komme til at forske i øjet, som faktisk er en del af hjernen. Ligesom hjernen laver øjet sin egen væske og mangler lymfekar. Hidtil har man troet, at øjets væske løber ud foran øjet, men vi har fundet, at en del af væsken løber tilbage langs den optiske nerve, der forbinder øjet med hjernen. Vi kan i vores forsøg med mus se, at væskens transport er aktivitetsdreven og øges, når lyset tændes. Der er brug for mere forskning, da det er et helt nyt område, hvilket den nye bevilling skal understøtte

Professor Maiken Nedergaard

”Vi glæder os til at komme til at forske i øjet, som faktisk er en del af hjernen. Ligesom hjernen laver øjet sin egen væske og mangler lymfekar. Hidtil har man troet, at øjets væske løber ud foran øjet, men vi har fundet, at en del af væsken løber tilbage langs den optiske nerve, der forbinder øjet med hjernen. Vi kan i vores forsøg med mus se, at væskens transport er aktivitetsdreven og øges, når lyset tændes. Der er brug for mere forskning, da det er et helt nyt område, hvilket den nye bevilling skal understøtte”, siger professor Maiken Nedergaard.

Sammenhæng med det glymfatiske system
Maiken Nedergaard har markeret sig internationalt inden for hjerneforskningen ved opdagelsen af det glymfatiske system, der helt overordnet går ud på, at hjernen renser sig selv under vores søvn. Hjernens væske, cerebrospinal væsken, bliver skyllet gennem hjernen under søvn og fjerner de affaldsstoffer, der ophober sig, når vi er vågne. Et af de vigtige affaldsstoffer er amyloid, som medvirker til demenssygdomme som Alzheimers. Hendes forskning viser, at hjernen under uregelmæssig søvn ophober amyloid, fordi det glymfatiske system ikke skyller det væk.

Maiken Nedergaard

Professor Maiken Nedergaard

"I macular degeneration ophobes amyloid og medvirker til, at nerveceller i øjet dør. Vi vil undersøge, om det kan sammenlignes med Alzheimer sygdom og skyldes nedsat glymphatisk rengøring

Professor Maiken Nedergaard

En vigtig del af det nye projekt bliver at undersøge, om øjenforkalkning (macular degeneration) kan hænge sammen med, at det glymfatiske system i øjet ikke fungerer optimalt.

”I øjenforkalkning (macular degeneration) ophobes amyloid og medvirker til, at nerveceller i øjet dør. Vi vil undersøge, om det kan sammenlignes med Alzheimer sygdom og skyldes nedsat glymphatisk rengøring”, siger professor Maiken Nedergaard og tilføjer, at øjenlæge Alexander S. Thrane fra Haukeland Universitetshospital i Bergen deltager i projektet. 

Kontakt: 
Professor Maiken Nedergaard, mail: nedergaard@sund.ku.dk, tlf. 93 56 53 13
Pressekoordinator Kristine Snedker, mail: kristine.snedker@sund.ku.dk, tlf. 23 64 88 42