23. marts 2017

Nyt cluster i strukturel biologi på Københavns Universitet

strukturel biologi

Københavns Universitet etablerer et nyt cluster, ISBUC, der samler forskere med interesse i cellers strukturelle biologi på tværs af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Dermed er der etableret en stærk ramme, der gør forskningen i strukturel biologi lettere tilgængelig for andre forskere, og som kan få stor betydning for fremtidig forskning i menneskers helbred og sygdomme samt i anvendelsen af biomolekyler i bioteknologi og medicin.

Forskningsområdet strukturel biologi har udviklet sig markant igennem de senere år, og i dag kan man ved hjælp af forskellige teknikker forstå kompleksiteten i en celle og få det fulde billede af, hvordan en sygdom udvikler sig, hvad der sker i resistente bakterier, og hvordan en rask celle fungerer. Det nye cluster, ISBUC (Integrativ Strukturel Biologi på Københavns Universitet), er etableret for at styrke betingelserne for samarbejde og udveksling af teknologi og udstyr på tværs af de 16 af universitetets institutter, der arbejder med området. Med en clusterdannelse bliver der etableret en stærk infrastruktur og en tydelig indgang for eksterne samarbejdspartnere.

”Det nye initiativ gør det muligt at kombinere forskellige typer af information – fra eksperimentel til computerbaseret analyse – med henblik på at forstå komplekse biologiske systemer. Med det nye cluster etablerer vi lige netop den avancerede infrastruktur, der skal til, for at vi kan drage nytte af vores ekspertise og avancerede udstyr her på Københavns Universitet, herunder de store faciliteter, der er etableret i regionen, ESS, MAX-IV og XFEL, til at undersøge celler og deres biomolekyler ved hjælp af flere forskellige teknikker,” siger professor Guillermo Montoya fra Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, der er en af de forskere, som tog initiativ til det nye cluster.

Typisk har de enkelte enheder en helt særlig viden inden for enkelte teknologier, men i dag er der behov for at arbejde sammen på tværs for at integrere data og skabe et bedre samlet billede af et system. Forskere, der arbejder med strukturel biologi, kan eksempelvis se på stofskiftesygdomme, kræft og resistens i bakterier på molekyleniveau.

Disse avancerede teknikker og faciliteter er også efterspurgt uden for universitetets rammer – f.eks. af virksomheder inden for medicinal- og biotekindustrien samt af myndighederne:

”Moderne forskning kræver et bredt udvalg af meget specialiserede teknikker. Det kan være svært at finde de rette samarbejdspartnere, og derfor er det en kæmpe fordel, at vi nu er blevet samlet i ISBUC med én lettilgængelig indgang,” siger professor Birthe B. Kragelund fra Biologisk Institut.

Også de to dekaner, Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og John Renner Hansen, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, er begejstrede for dette gode og vigtige initiativ skabt af forskerne. Det vil styrke det udvidede uddannelses- og forskningssamarbejde, der allerede eksisterer inden for dette vigtige område på tværs af fakulteterne – samt skabe nye muligheder for at indgå samarbejde med eksterne partnere.

Kontakt: Professor Guillermo Montoya, e-mail: Guillermo.montoya@cpr.ku.dk, tlf: +45 51 32 45 81 eller professor Birthe B. Kragelund, e-mail: bbk@bio.ku.dk, tlf: +45 35 32 20 81.

Læs mere om iSBUC.

ISBUC er en samling af forskere inden for strukturel biologi på henholdsvis Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.