29. marts 2017

Opdagelse af enzym kan give ny behandling af æggestokkræft

Æggestokkræft

En forskergruppe fra Københavns Universitet har fundet et enzym, som har stor betydning for udviklingen af æggestokkræft. Næste skridt bliver at finde ud af, hvordan en behandling kan hæmme enzymet. Patienter med æggestokkræft bliver ofte resistente over for kemoterapi, og derfor er der et stort behov for nye behandlingsmetoder.

I dag behandles patienter med æggestokkræft med kemoterapi, men en stor del udvikler efter kort tid resistens overfor kemo. Derfor er der brug for nye behandlingsveje. Forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har netop offentliggjort i et nyt studie, at de har fundet et enzym, som har stor betydning for, hvordan kræften kan behandles. Enzymet kan nemlig være skyld i kræften. 

”Vi har fundet et bestemt enzym, som er overaktivt hos patienter med æggestokkræft. Enzymet er en såkaldt kinase som er et populært drug target, så der findes i forvejen rigtig mange lægemidler, man vil kunne bruge imod dem. Vi har brugt en specifik hæmmer af enzymet, som går ind og modvirker væksten af kræftcellerne, men ikke umiddelbart har nogen større effekt på de omkringliggende raske celler. Hæmmeren er endnu ikke et lægemiddel, men den er i første fase af de kliniske forsøg,” fortæller professor og gruppeleder ved Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research Jesper Olsen.

Overlevelseschancen for æggestokkræft er desværre ikke overvældende stor. Mellem 20 og 40 procent er stadig i live, fem år efter de har fået diagnosen. Det skyldes, at æggestokkræft ikke giver nogle særlige symptomer og derfor ofte først bliver diagnosticeret, når sygdommen har nået et meget avanceret stadie.

Kampen mod resistens
Gruppen har i samarbejde med en gruppe i Milano analyseret cancerceller og sammenlignet dem med raske celler. På den måde har de kunne identificere de cellesignaleringsveje, der er overaktive i de syge celler og yderligere fundet det specifikke enzym, som er skyld i dette.

”Vi har brugt en bestemt selektionsmetode til at kunne analysere de her celler. Vores samarbejdspartnere i Milano har fået lov til at tage celleprøver fra patienter med æggestokkræft. De har så etableret et cellekultur-system, hvor de har groet en større population af cellerne. Derfra har vi så ekstraheret de relevante proteiner, som er den del af cellerne, vi forsker i,” siger Jesper Olsen.

Ligesom patienterne hurtigt bliver resistente over for kemoterapien, bliver de desværre også med tiden resistente over for hæmmere. Derfor er næste skridt for forskerne at finde endnu flere drug targets, som kan bruges til terapeutisk behandling af æggestokkræft.

Studiet ”Phosphoproteomics of Primary Cells Reveals Druggable Kinase Signatures in Ovarian Cancer” er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Cell Reports.


Kontakt:
Jesper Olsen, E-mail: jesper.olsen@cpr.ku.dk, Telefon: +45 35 32 50 22, Mobil: +45 24 42 59 56