5. april 2017

10 millioner til forståelse af vores opmærksomhed og impulsivitet

Bevilling

Lundbeckfonden har netop bevilget 10 millioner kroner til professor Ulrik Gether fra Center for Neuroscience på Københavns Universitet. Ved at samle eksperter i basal neurobiologi, avanceret dyreadfærd og psykologi, vil han udvide vores viden om opmærksomhed og impulsivitet.

Professor ved Center for Neuroscience (CNS) Ulrik Gether har netop modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra Lundbeckfonden. Bevillingen skal bruges til at bringe eksperter i basal neurovidenskab, avanceret dyreadfærd og kognitiv psykologi sammen i et nyt fælles projekt. Projektet er rettet mod at klarlægge, hvilke signaleringsmekanismer i hjernen der bestemmer vores evne til at udvise opmærksomhed, og hvilke der styrer impulsivitet. Forskerne ønsker at korrelere psykologiske funktioner i mennesker direkte med nervecellesignalering, der kan måles på mus, og undersøge hvordan de påvirkes af lægemidler, der bl.a. bruges til behandling af sygdommen ADHD. 

Gruppen vil fokusere på signalstofferne dopamin og noradrenalin. ”Vi ved, at de er vigtige for opmærksomhed og impulsivitet, men ved ikke, hvordan de spiller sammen og styrer disse processer”, siger Ulrik Gether. 

Gruppen vil i deres arbejde overføre en model for menneskers opmærksomhedsfunktion, den såkaldte Theory of Visual Attention, der er udviklet af psykologer på Københavns Universitet, til en dyreadfærdsmodel, der hedder 5-choice serial reaction time task, der er opfundet af medansøger og Brain Prize-modtager Professor Trevor Robbins fra Cambridge University. Derudover vil forskerne anvende nye metoder, der gør det muligt i mus at kortlægge de præcise nervebaner, der er involveret.

”Opmærksomhed og impulsivitet repræsenterer helt grundlæggende psykologiske processer af fundamental betydning for vores interaktion med omgivelserne. Alligevel er der stadig stor afstand mellem vores psykologiske forståelse af opmærksomhed, impulsivitet og basale signaleringsmekanismer i hjernen. Med bevillingen håber vi at kunne mindske den afstand,” forsætter Ulrik Gether om bevillingens betydning for den videre forskning.

Han forventer, at projektet vil munde ud i en helt ny translationel forståelse af biologien bag opmærksomhed og impulsivitet og dermed forståelse af sygdomme som eksempelvis ADHD og deres behandling.

”I Lundbeckfonden er vi optagede af at støtte forskning, som flytter vores basale forståelse af hjernen, og hvordan den fungerer. Og vi ønsker at støtte internationale samarbejder mellem fremragende forskere. Projektet her lever i den grad op til begge mål, og vi glæder os til at følge forskningen og de resultater, der kommer ud af den,” siger Anne-Marie Engel, der er forskningschef i Lundbeckfonden.


Kontakt:
Ulrik Gether, E-mail: gether@sund.ku.dk, Telefon: +45 23 84 00 89, Mobil: +45 28 75 75 48