5. april 2017

Mod en sikker og skalerbar celleterapi til type 1-diabetes gennem forenkling af beta-celledifferentiering

Stamcelleforskning

Globalt set lider mere end 36 millioner mennesker af type 1-diabetes (T1D), en livslang lidelse, hvor insulinproducerende celler angribes og ødelægges af immunsystemet, hvilket resulterer i mangelfuld insulinproduktion, der kræver daglig overvågning af blodsukkerniveauet og tilførsel af insulin. Selvom der er rapporteret om vellykkede ø-celle-transplantationer, er det kun ganske få patienter, der kan få gavn af en sådan, da adgangen til ø-celle-donorer er begrænset. Pluripotente humane stamceller har potentialet til at blive en ubegrænset, konstant kilde til insulinproducerende betaceller til behandling af en større population af T1D-patienter.

Med en vision om at tilbyde celleterapi til patienter med type 1-diabetes har forskere ved Københavns Universitet identificeret et unikt celleoverfladeprotein. Proteinet er til stede i forstadier (precursorer) for bugspytkirtelceller hos mennesker, hvilket betyder, at man for første gang har et molekylært håndtag, der gør det muligt at oprense de celler, der bliver til celler i bugspytkirtlen – herunder insulinproducerende celler. Arbejdet, der er beskrevet i den skelsættende undersøgelse "Efficient generation of glucose-responsive beta cells from isolated GP2+ human pancreatic progenitors", er netop blevet publiceret i tidsskriftet Cell Reports og kan læses her.

En biomarkør, der kan anvendes til klar separation af cellepopulationer, er en slags hellig gral inden for celleterapiforskning, da en sådan både kan øge sikkerheden og forbedre slutproduktets konsistens. Ved at anvende denne celleoverflademarkør har forskerne udviklet en strømlinet og forenklet differentieringsproces til generering af insulinproducerende celler til fremtidig behandling af type 1-diabetikere. Processen muliggør omkostningseffektiv produktion og udnytter en midlertidig cellebank af oprensede precursorer for bugspytkirtelceller.

Opdagelsen af den nye markør har desuden gjort det muligt for forskerne at effektivisere og forbedre processen til fremstilling af insulinceller afledt af pluripotente humane stamceller.

"Ved at starte med en oprenset population af precursorer for bugspytkirtelceller i stedet for umodne stamceller eliminerer vi risikoen for uønskede tumorigene celler i den sidste del af celleforberedelsen, og dermed får vi et sikrere celleprodukt til terapeutiske formål," forklarer adjunkt Jacqueline Ameri, som er førsteforfatter på artiklen.

Professor Henrik Semb, adm. dir. for DanStem, forklarer: "Selvom vi har gjort betydelige fremskridt i forhold til at fremstille insulinproducerende betaceller i laboratoriet, er vi stadig ved at undersøge, hvordan vi kan masseproducere modne betaceller for at opfylde fremtidige kliniske behov. Vores aktuelle studie bidrager med værdifuld viden om, hvordan vigtige tekniske udfordringer som sikkerhed, renhed og omkostningseffektive fremstillingsprocesser skal tackles – forhold, som vi skal tage højde for i en tidlig fase af forløbet, da de ellers vil kunne forhindre stamcelleterapi i at blive en klinisk og kommercielt holdbar behandling af diabetes."

Sembs gruppe er faktisk blandt de første, der ikke kun tager højde for det terapeutiske koncept, men også meget tidligt inddrager overvejelser om produktionen i processen for derigennem at sikre muligheden for en fremtidig kommercialisering.

For at omsætte de aktuelle forskningsresultater til en potentiel behandling af type 1-diabetes vil Ameri og Semb kommercialisere deres seneste patentanmeldte innovationer gennem virksomheden PanCryos. PanCryos har samlet et team af eksperter inden for stamcellebiologi, ø-celle-transplantationer, forretningsmæssig og juridisk vejledning, som p.t. finansieres gennem en KU POC-bevilling og en pre seed-bevilling fra Novo Seeds.

"Sideløbende med andre grupper inden for dette område har vi arbejdet på en celleterapi for type 1-diabetes i mange år. Det unikke ved vores tilgang er den måde, vi forenkler protokollen på og derigennem tager højde for, at processen senere skal opskaleres med henblik på produktion. PanCryos etableres for at sikre udviklingen af den første skalerbare allogene celleterapi til type 1-diabetes, så vi kan tilbyde en prismæssigt overkommelig genterapi ved at stille et produkt til rådighed, som ikke bliver for dyrt at producere, hvilket alt for ofte har været tilfældet i forbindelse med celleterapi," forklarer Jacqueline Ameri, medstifter af og administrerende direktør for PanCryos.

Kontakt:
PanCryos:  Jacqueline Ameri, email: jacquline.ameri@sund.ku.dk
DanStem:  Henrik Semb, email: henrik.semb@sund.ku.dk

En biomarkør er et molekyle, der muliggør detektering og isolering af en bestemt celletype (fra Wikipedia)

Om stamceller og diabetes https://danstem.ku.dk/research1/stem-cells-and-diabetes/