4. april 2017

Lundbeckfonden donerer to store bevillinger til stjerneforskere i neurovidenskab

Hjerneforskning

To af SUNDs førende forskere inden for neurovidenskab, professor Maiken Nedergaard og professor Steven Goldman, modtager hver 40 mio. kr. af Lundbeckfonden. Pengene går til videreudvikling af deres skelsættende forskning, som skal føre til bedre behandling af henholdsvis kroniske smerter og degenerative hjernesygdomme.

På Center for Neuroscience ved Københavns Universitet sidder to af verdens højt respekterede forskere inden for neurovidenskab. Maiken Nedergaard og Steven Goldman har gennem årene bidraget med helt afgørende ny viden om hjernen, og de to professorer får nu med hver deres store bevilling fra Lundbeckfonden mulighed for at arbejde videre med deres store forskningsprojekter.

”Ved at støtte Maiken Nedergaard og Steven Goldmans forskning er Lundbeckfonden med til at fastholde nogle særdeles dygtige forskere i Danmark. Det bliver utroligt spændende at følge deres forskningsresultater, som kan få stor betydning for vores forståelse af hukommelsesprocesser og smerte og for stamcellebehandling af patienter med demens,” siger Anne-Marie Engel, der er forskningschef i Lundbeckfonden.

Maiken Nedergaard og Steven Goldman modtager hver især 40 mio. kr. fra Lundbeckfonden over de næste fem år.

Det er meget glædeligt, at Lundbeckfonden har tilgodeset to af vores stjerneforskere, som vil styrke den basale neuroforskning – og det kliniske arbejde.  Deres forskningsprojekter vil på sigt gavne behandlingen af patienter med svære kroniske smerter og patienter med demens. De flotte bevillinger vil også styrke det nye Center for Neuroscience (CNS), som samler en lang række forskellige forskningsområder inden for neurovidenskab på SUND, siger dekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. 

Ny viden om intelligens, hukommelse og smerte
Professor Maiken Nedergaard er internationalt kendt for sin forskning i hjernens støtteceller og deres betydning for, hvordan hjernen skiller sig af med affaldsstoffer, når vi sover. I forbindelse med det nye projekt vil hun undersøge, hvordan de støtteceller i hjernen, der kaldes astrocytter, bidrager til hukommelse og bearbejdning af nye informationer.  

Den første del af projektet skal afdække, hvordan støttecellerne deltager i signaleringen mellem nervecellerne og bidrager til hjernens kognitive funktioner - herunder intelligens og hukommelse. Den anden del af projektet skal udforske støttecellernes indflydelse på udvikling og fastholdelse af kroniske smerter. 

”Lundbeckfondens støtte er afgørende for, at vi nu kan udvide vores forståelse af, hvorledes støtteceller indvirker på en række afgørende funktioner i hjernen. Det kan få stor betydning for, hvordan vi i fremtiden kan behandle kroniske smerter,” siger professor Maiken Nedergaard fra Center for Neuroscience på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.        

Nye behandlingsmetoder til arvelige hjernesygdomme
Professor Steven Goldman er internationalt anerkendt for at have identificeret og isoleret stamcellerne i den menneskelige hjerne. I de seneste undersøgelser har Goldman og hans gruppe opdaget, at stamceller selv kan blive syge og dermed bidrage til sygdomsudvikling i hjernen. Siden har Steven Goldman fokuseret på at udvikle raske stamceller, der kan erstatte hjernens celler.

Den nye bevilling skal sikre et femårigt studie, der nærmere skal definere den rolle, hjernens egne stamceller spiller i udviklingen af demens. Forskningen skal især fokusere på den arvelige sygdom, der kaldes fronto-temporal demens og på muligheden for at hjernens støtteceller kan erstattes med raske stamceller. De eksperimenter skal først udføres i mus, men det langsigtede perspektiv er at kunne udføre behandlingen på mennesker.

”Med den nye bevilling fra Lundbeckfonden kan vi udvide vores forståelse af den rolle, hjernens stamceller spiller i udviklingen af fronto-temporal demens. Vi håber, at forskningen samtidigt kan bane vej for ny behandling af sygdomme i hjernen,” siger professor Steven Goldman, der er nyudnævnt centerdirektør for Center for Neuroscience på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og professor ved Neurocentret på Rigshospitalet.