26. juni 2017

Blodkræftpatienter har højere risiko for at udvikle alvorlig øjensygdom

Øjenforskning

Personer, der har fået diagnosticeret kronisk blodkræft, udvikler i 30 procent flere tilfælde alderspletter på nethinden end den almindelige befolkning. Det viser nyt studie fra Københavns Universitet, der er lavet i samarbejde med Region Sjælland.

Sundhedsvidenskaben har aldrig forstået baggrunden for den alvorlige øjensygdom ”aldersrelateret macula degeneration,” i daglig tale kaldet alderspletter på nethinden, der kraftigt nedsætter synsevnen. Men det kan et nyt studie fra Københavns Universitet muligvis lave om på.

Studiet er den del af et Ph.d.-projekt, der tager udgangspunkt i danske registerdata fra 1994 til 2013, og det er lavet som et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Sjællands Universitetshospital hos Region Sjælland.

Resultatet af studiet er, at patienter med de kroniske blodkræftformer ”kroniske myeloproliferative neoplasier” i 30 procent flere tilfælde udvikler øjensygdommen end den almindelige befolkning.

Immunsystemet kan være synderen
”Vi har faktisk aldrig vidst, hvad der forårsager denne øjensygdom. Mange har troet, at den var isoleret til øjet og opstod der. Nu kan vi se, at blodkræftpatienter har større risiko end andre, og det giver os et hint om, at resten af kroppen må have en indflydelse på øjensygdommen. Desværre afslører dette studie ikke, hvilken årsagssammenhæng der er mellem de to sygdomme. Det vil vi forske mere i nu, hvor vi kan kigge nærmere på blodkræftpatienterne,” siger professor på Institut for Klinisk Medicin og overlæge på Øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital Torben Lykke Sørensen, der har været tilknyttet projektet.

Forskerne mistænker et overaktivt immunsystem hos blodkræftpatienterne som den største årsag til, at man udvikler øjensygdommen. Det vil de undersøge nærmere i den videre forskning.

Skal holde øje med kræftpatienternes øjne
Torben Lykke Sørensen fik i samarbejde med klinisk professor Hans Hasselbalch idéen til projektet, fordi der er sammenfald i de faktorer, som er ændret ved de to tilsyneladende forskellige sygdomme.

Projektet blev lavet af Ph.d.-studerende Marie Bak, der har kigget nærmere på 8000 danske blodkræftpatienter i perioden og sammenlignet med 80.000 kontrolpersoner fra den almindelige befolkning.

Hun fortæller, at dette studie giver anledning til at kigge nærmere på sammenhængen mellem blodkræft og øjensygdommen og på, hvordan nethinden i øjet ser ud hos disse patienter. Resultatet lægger ifølge Marie Bak også op til andre undersøgelser som kan kortlægge om blodkræftpatienterne også oftere udvikler andre kroniske sygdomme, hvor immunsystemet spiller en rolle.

”Studiet er spændende, fordi det giver os et indblik i, at patienterne måske ikke kun har deres kræft at slås med, men også rammes hyppigere af andre invaliderende sygdomme end resten af befolkningen. Vi er nu i gang med at kigge på, om andre sygdomme, der også styres af et overaktivt immunsystem, også forekommer oftere hos de her patienter. Derudover er vi også ved at undersøge i klinikken, hvordan patienternes øjne ser ud, når de har de her blodkræftformer,” siger Marie Bak.

Studiet Age-Related Macular Degeneration in Patients With Chronic Myeloproliferative Neoplasms er publiceret i tidsskriftet JAMA Ophthalmol den 22. juni 2017.