28. juni 2017

Flokbehandling af grise med antibiotika giver ikke mere resistens end enkeltdyrsbehandling

Antibiotikaresistens

Der er ikke flere resistente bakterier i tarmene hos grise, der bliver flokvist behandlet med antibiotika end hos flokke, hvor man udvælger syge grise og behandler enkeltvist, peger ny forskning fra Københavns Universitet og Danmark Tekniske Universitet på.

Forskning udført i samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmark Tekniske Universitet, og publiceret i det Amerikanske tidsskrift Applied and Environmental Microbiology, viser overraskende, at flokbehandling, hvor alle grise i en stald behandles med antibiotika mod tarmbetændelse, selvom kun en del af flokken viser tegn på sygdommen, ikke resulterer i, at grisene har flere resistente bakterier i tarmen ved slagtning end flokke, hvor de syge grise behandles enkeltvist.

De grise, der har fået flokbehandling, har heller ikke en større pool af DNA, der koder for antibiotikaresistens end grise, der behandles enkeltvis. Flokbehandling anses ellers for en væsentlig drivkraft for udvikling af antibiotikaresistens, fordi der anvendes mere antibiotika end ved enkeltdyrsbehandling.

”Vi regnede med, at enkeltdyrsbehandling var den bedste metode til at behandle denne sygdom, hvor man samtidig begrænser udbredelsen af bakterieresistens. Det var vores udgangspunkt for at lave denne forskning. Tarmbetændelse hos grise blev netop valgt, fordi det er den største enkeltårsag til anvendelse af antibiotika til husdyr i Danmark. Men vores resultater viser den helt omvendte sammenhæng: Flokbehandlingen beskytter bedre mod sygdom og vi kan ikke se en effekt på bakterieresistensen i forhold til enkeltdyrsbehandlingen. Det er et meget overraskende resultat, og på denne baggrund ser vi flokbehandling som en acceptabel praksis i forhold til behandling af denne sygdom,” siger professor John Elmerdahl Olsen fra Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab.

Forskningen viser samtidig, at enkeltdyrsbehandlingen ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, sandsynligvis fordi landmanden overser grise, der kræver behandling.

Indtil der findes bedre metoder til at udpege de syge grise i flokken, anbefaler forskerne derfor at fortsætte flokbehandling, hvor der er sikkerhed for at sygdommen skyldes bakterier, der kan rammes med det valgte antibiotikum.

Læs artiklen Effect of Tetracycline Dose and Treatment Mode on Selection of Resistant Coliform Bacteria in Nursery Pigs