7. august 2017

For tidligt fødte børn kan have bedre af UV-behandlet end pasteuriseret modermælk

Modermælk

UV-bestrålet modermælk kan have bedre effekt på for tidligt fødte individer end pasteuriseret modermælk, som er det, man bruger i dag. Det viser nyt grisestudie fra Københavns Universitet. Resultatet baner vejen for studier på børn og på langt sigt ændret praksis omkring modermælk i Danmark, siger forskerne.


Modermælk er enormt vigtig, når det gælder for tidligt fødte børns udvikling. I den første tid er disse børn meget sårbare, og dårlig ernæring kan have store konsekvenser for deres sundhed.

Desværre er produktionen af moderens mælk ofte forsinket efter en tidlig fødsel. Derfor sørger sundhedsvæsenet for, at følsomme for tidligt fødte børn kan få donormælk fra andre mødre. Af hensyn til risiko for overførsel af bakterier varmebehandler man i dag mælken. Den proces kalder man pasteurisering.

Men nu antyder et grisestudie fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet udført af adjunkt Yanqi Li, at UV-bestråling af donormælken er en bedre behandling for de for tidligt fødte end traditionel varmebehandling. Det gælder i hvert fald for tidligt fødte smågrise, som der det man har målt på i studiet og anvendt som model for tidligt fødte børn. Menneskemælk kan godt bruges til at ernære grise, da samme type mælk ofte godt kan bruges i flere dyrearter.   

”Det er kendt, at UV-behandlingen kan bevare kvaliteten af mælkeproteiner bedre, men dette studie er det første, der påviser en gavnlig fysiologisk effekt hos tidligt fødte individer. Studiet er vigtigt, fordi grise som regel er gode indikatorer for menneskebørn, da deres anatomi og udvikling omkring fødsel ligner hinanden. Vi forventer at finde lignende resultater for børn. Så måske skal det gentænkes, hvordan vi behandler mælk til børn,” siger Per Torp Sangild, professor på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, som har forestået projektet.

Bedre mælk og sundere grise
UV-bestrålingen dræber bakterierne i mælken på linje med varmebehandlingen, samtidig med at den bevarer de gode kvaliteter, som opvarmningen ikke kan. Det gælder blandt andet koncentrationen og aktiviteten af mælkeenzymer, immunceller og bioaktive proteiner. Og de gode effekter kan føres direkte fra mælkens kvalitet over til smågrisenes udvikling lige efter fødsel.

I studiet blev modermælk fra Kvindemælkcentralen på Hvidovre Hospital inddelt i tre ens portioner. Den første portion blev varmebehandlet, den anden UV-bestrålede man, og den sidste gjorde man ikke noget ved. Herefter blev de tre mælkeportioner givet til de tidligt fødte grise.

Først målte man på mælkens egenskaber og kunne ganske forventeligt se, at den UV-behandlede mælks egenskaber var langt tættere på ubehandlet modermælk, end den varmebehandlede modermælk var. Parametrene man målte på var blandt andet lactoferrin, immunoglobulin og antimikrobielle faktorer, der alle er vigtige for børns modstandsdygtighed mod virus og bakterier.

Efterfølgende gav man modermælken fra kvinder til for tidligt fødte smågrise og målte på en række faktorer i deres tarme. Her var resultaterne tydelige: UV-behandlet menneskemælk gav sundere grise end pasteuriseret mælk. De voksede hurtigere og udviklede bedre tarmfunktioner og beskyttelse mod bakterier, der ofte er et problem hos for tidligt fødte – både hos grise og mennesker.

Der er endnu ikke planlagt nogle studier på for tidligt fødte børn. Forskerne håber på, at det bliver muligt i nær fremtid, da de ser et stort potentiale for at forbedre kvaliteten af modermælk fra andre mødre til disse sårbare nyfødte børn.

Studiet er støttet af Mejeribrugets ForskningsFond og Medela AG.

Læs selve studiet: ”Pasteurization Procedures for Donor Human Milk Affect Body Growth, Intestinal Structure, and Resistance against Bacterial Infections in Preterm Pigs”