15. august 2017

Forbud er den bedste løsning på globale problemer med pesticid-selvmord

Pesticider

Over 14 procent af alle verdens selvmord bliver begået ved indtag af giftige pesticider. Særligt i lavindkomstlande i blandt andet Asien er der massive problemer med pesticid-selvmord. Nu viser ny forskning fra blandt andet Københavns Universitet, at selvmordene forhindres bedst med nationale forbud af de giftigste stoffer frem for sikker opbevaring og salgsregulering.


I nogle lavindkomstlande er der store problemer med, at mennesker begår selvmord ved at indtage pesticider. De giftige stoffer, som bønder bruger til at dyrke jorden med, bliver af mange opbevaret i hjemmet. Dermed er de så let tilgængelige, at de kan bruges som middel til selvmord.

På verdensplan bliver mellem 14 og 20 procent af alle selvmord begået med pesticider. I nogle dele af Asien er det tal helt op mod 50 procent. Nu viser et nyt studie fra en række universiteter heriblandt Københavns Universitet imidlertid, at den nuværende løsningsmodel med sikker, aflåst opbevaring af giftstofferne ikke nedbringer antallet af selvmord.

Samtidig viser et andet nyt studie fra samme række af universiteter, at den mest effektive regulering til at nedbringe antallet af selvmord er nationale forbud af de giftigste pesticider. Studierne er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The Lancet.

Flere vil dø med en forkert strategi
Flemming Konradsen, professor på og leder af School of Global Health, er medforfatter til begge studier. Han mener, at de understreger behovet for lovgivning og forbud i de lande, hvor problemerne er størst.

”Vi skal selvfølgelig adressere de bagvedliggende problemer ved de her selvmord. Der er psykologiske, sociale og økonomiske grunde til, at så mange tager deres eget liv. Men vi har systematisk gennemgået studier fra hele verden, og konklusionen er entydig: Den mest effektive måde at nedbringe antallet af selvmord er ved nationale forbud af de giftigste pesticider,” siger han, og fortsætter.

”Det her handler ikke om debatten om langsigtede miljømæssige konsekvenser og drikkevandsforurening med pesticider. Det her er et akut problem, hvor titusindvis af menneskeliv er på spil hvert år. Hvis vi forfølger en forkert strategi for længe, så vil flere mennesker dø,” understreger han.

Bedst mulige produkt gav ingen resultater
I det første af de to studier har man forfulgt den løsningsmodel, som mange eksperter, offentlige myndigheder og virksomheder tidligere har anbefalet, nemlig sikker, aflåst opbevaring af de giftige stoffer, forklarer Flemming Konradsen.

”I gennem fire år testede og udviklede vi produkter for at finde den bedste, mest sikre form for opbevaring af de giftige pesticider. Vores endelige produkt var en vandtæt tønde i specielt hærdet plastik der kan graves ned i jorden. Den var så robust, at en elefant kunne trampe på den, uden den gik i stykker. Tønden var dobbelt aflåst og gravet ned bøndernes haver eller ude på marken,” uddyber han.

Denne løsning testede man i 90 landsbyer med 110.000 mennesker på Sri Lanka, hvor problemet med pesticid-selvmord er stort. Samtidig havde man en kontrolgruppe på 90 landsbyer med 114.000 indbyggere i alt, hvor de blev ved med at opbevare giftstofferne som normalt.

Forsøget varede tre år, og undervejs fik den ene gruppe af bønder endda påmindelser om, at huske at opbevare deres pesticider i de sikre beholdere. Men selv med denne foranstaltning var det umuligt at spore en reduktion af antallet af selvmord.

”Selv med den allerbedste, mest sikre opbevaring, vi overhovedet har kunne udvikle, er der ingen signifikant udvikling. Vi kan ikke reducere antallet af selvmord med denne metode,” siger Flemming Konradsen.

Forbud bedre end salgskontrol
Det andet studie er et såkaldt litterature-review, hvor man gennemgår den internationale forskning på dette bestemte område. Man har identificeret 27 studier fra i alt 16 lande, der undersøger sammenhængen mellem regulering af giftige pesticider og antallet af selvmord.

12 af studierne undersøgte nationale forbud mod import af salg af specifikke pesticider i seks af lande. I fem af de lande kunne man observere en reduktion i antallet af selvmord med pesticider efter et forbud. I tre af landene faldt den generelle selvmordsrate også.

Restriktioner og kontrol med salget af pesticider blev også undersøgt i nogle af studierne. Her faldt selvmordsraten også i lidt over halvdelen af landene. Men dette resultat kan ifølge forskerne ikke bruges til at konkludere noget på baggrund af, fordi de undersøgte studier var af for dårlig kvalitet.

Flemming Konradsen er ikke i tvivl om, at pesticiderne i nogle tilfælde kan være nødvendige i landbrugsproduktionen. Men disse studier er ifølge ham et utvetydigt tegn på, at der skal laves regler og forbud med de mest giftige produkter.

”Vi er nødt til at handle, hvis vi skal det her problem til livs. Så jeg håber, at dette forskningsresultat kan danne vidensgrundlag for dem, der kan træffe beslutninger om forbud og restriktioner,” siger han.

Læs studierne:

”Effectiveness of household lockable pesticide storage to reduce pesticide self-poisoning in rural Asia: a community-based, cluster-randomised controlled trial” (The Lancet, 11. august 2017)

"Prevention of suicide with regulations aimed at restricting access to highly hazardous pesticides: a systematic review of the international evidence" (The Lancet Global Health, 11. august 2017) 

Kontaktinformation:

Professor Flemming Konradsen, School of Global Health
Tlf. +45 60 10 16 61
flko@sund.ku.dk