22. august 2017

Forskere forbinder højt niveau af det gode kolesterol med overdødelighed

Kolesterol

Stik mod den almindelige forestilling har forskere fra Københavns Universitet i et nyt studie påvist, at mennesker med ekstremt høje niveauer af HDL – det ”herlige” kolesterol – i blodet har over 65 procent højere dødelighed end mennesker med et almindeligt HDL-niveau. Resultatet bør give anledning til ændret opfattelse af det såkaldt gode kolesterol, mener forskerne.


Det har i mange år været gængs viden, at jo mere af det gode kolesterol, man har i blodet, jo bedre. Men måske er det gode kolesterol, der også kaldes HDL, ikke så godt, som vi går og tror.

Resultaterne i et nyt studie fra Københavns Universitet går i hvert fald stik imod antagelsen om, at meget HDL i blodet kun er godt. Forskerne viser nemlig, at mennesker med ekstremt høje niveauer af det gode kolesterol har højere dødelighed end mennesker med almindelige niveauer. For mænd med ekstremt høje niveauer var denne dødelighed 106 procent højere end normalgruppen. For kvinder med ekstremt høje niveauer var dødeligheden 68 procent højere.


Faktaboks

HDL står for Høj-Densitets Lipoprotein, og har af mange været kendt som det gode eller herlige kolesterol. Det er de mindste af lipoproteinerne i blodet, og dannes som partikler i leveren samt i blodet. De udgør mellem 20 og 25 procent af kolesterolet i plasmaet.


Kilde: Sundhed.dk

 

”Dette resultat ændrer radikalt på, hvordan vi forstår det såkaldt ”herlige” kolesterol. Læger som jeg selv har været vant til at sige tillykke til de patienter, der havde et meget højt niveau af HDL i blodet. Men det skal vi jo ikke længere, for der er en markant overdødelighed, som vi kan vise i dette studie,” siger en af forfatterne til studiet, Børge Nordestgaard, professor på Institut for Klinisk Medicin.

Data fra over 10.000 dødsfald
Forskerne har regnet på data for 116.000 personer fra Østerbro-undersøgelsen og Herlev-Østerbro-undersøgelsen og sammenkørt med data om dødsfald fra CPR-registeret. De har fulgt personerne i gennemsnitligt 6 år, og de har taget udgangspunkt i lidt over 10.500 dødsfald.

Ud fra disse dødsfald samt helbredsoplysninger om personerne kunne forskerne regne dødeligheden ud. Her viste det sig, at mænd med et ekstremt højt niveau af HDL i blodet havde en 106 procent højere dødelighed end mænd med et normalt HDL-niveau. Hos kvinderne havde de med et ekstremt højt niveau af HDL 68 procent højere dødelighed end normalgruppen. Derudover havde mænd i den næste gruppe med meget høje niveauer også 36 procent højere dødelighed.

0,4 procent af mændene og 0,3 procent af kvinderne i undersøgelsen havde et ekstremt højt niveau af HDL i blodet, og derudover havde 1,9 procent af mændene meget højt niveau.

Mindst dødelighed i mellemniveauet
Studiet finder også en stor overdødelighed for mennesker med ekstremt lave niveauer af HDL i blodet. Den laveste dødelighed havde de folk, som havde et mellemniveau af HDL i blodet. For mænd var dette niveau 1,9 mmol/L. For kvinder var det 2,4 mmol/L.

Tidligere har amerikanske undersøgelser vist lignende sammenhænge med det gode kolesterol og overdødelighed blandt specifikke befolkningsgrupper, men det er første gang, man påviser overdødeligheden i den almindelige befolkning.

Kig hellere på LDL og triglycerider
Fremadrettet håber professor Børge Nordestgaard, der også arbejder som overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital, at resultaterne kan ændre vores opfattelse af HDL.

”Det ser ud til, at vi både i forskningen, på hospitalerne og hos den praktiserende læge skal fjerne fokus fra HDL som en vigtig sundhedsindikator. Det er de mindste lipoproteiner i blodet, og i stedet skal vi måske undersøge nogle af de større. For eksempel er det nok bedre indikatorer for sundheden at kigge på triglyceridniveauet i blodet og LDL, det ”lede kolesterol”,” forklarer han.


Faktaboks

Da kønnenes naturlige niveauer af HDL i blodet er forskellige, har man defineret ”ekstremt høje niveauer” forskelligt.

For mænd var ekstremt højt niveau mere end 3,0 mmol/L (116 mg/dL) og meget højt niveau var 2,5-2,99 mmol/L (97-115 mg/dL).

For kvinder var ekstremt højt niveau mere end 3,5 mmol/L (135 mg/dL).

0,4 procent af mændene og 0,3 procent af kvinderne falder i gruppen med ekstremt høje niveauer.

1,9 procent af mændene meget høje niveauer.

 

Det nye studie undersøger den statistiske sammenhæng mellem dødelighed og HDL-niveauer. Derfor kan det ikke forklare, hvorfor mennesker med ekstremt høje og lave HDL-niveauer har højere dødelighed.

Studiet er lavet i samarbejde med lægerne Christian Medom Madsen og Anette Varbo og er støttet af Novo Nordisk Fonden samt Overlæge Johan Boserup og Lise Boserups Legat. Undersøgelsen i European Heart Journal udgives på tryk 23. august 2017.

Læs hele studiet: “Extreme high high-density lipoprotein cholesterol is paradoxically associated with high mortality in men and women: two prospective cohort studies”


Kontakt:
Klinisk professor Børge Nordestgaard
Tlf. +45 38 68 32 97
boerge.nordestgaard@regionh.dk