24. august 2017

Nyt ambitiøst forskningsprogram modtager 100 millioner til forskning i leukæmi og ny behandling

Bevilling

Professor Kristian Helin står i spidsen for et nyt forskningsprogram, der netop har modtaget 100 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Programmet, som hører under DanStem, har et stærkt klinisk fokus og skal udvikle og teste nye behandlinger af blodkræft.


D
et nyoprettede forskningsprogram ”Programme for Translational Hematology”, har netop fået bevilliget 100 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Formålet er et styrket samarbejde mellem grundforskningen og den kliniske verden, udvikling af ny viden om blodkræft og en fokuseret indsats på at udvikle og teste behandlinger. Professor ved DanStem og Biotech Research & Innovation Center (BRIC), Kristian Helin, står i spidsen for programmet, hvis fokus især retter sig i mod at identificere nye behandlinger mod leukæmityperne AML (Akut Myeloid Leukæmi) og MDS (Myelodysplastisk Syndrom).

"Programmet er først og fremmest et vigtigt skridt i brobygningen mellem den basale forskning og den kliniske forskning, og vi trækker på de bedste faglige ekspertiser fra begge miljøer. På den måde kommer vi forhåbentlig godt i mål med vores vigtigste fokuspunkt, som er at hjælpe patienter med blodkræft.

Professor Kristian Helin

"Jeg glæder mig til at komme i gang, og jeg får rigtigt travlt. Det er fantastisk at se den store opbakning, som programmet har fået hele vejen rundt fra universitetsmiljøet til den kliniske forskning på Rigshospitalet og hos Novo Nordisk Fonden. Programmet er først og fremmest et vigtigt skridt i brobygningen mellem den basale forskning og den kliniske forskning, og vi trækker på de bedste faglige ekspertiser fra begge miljøer. På den måde kommer vi forhåbentlig godt i mål med vores vigtigste fokuspunkt, som er at hjælpe patienter med blodkræft”, siger professor Kristian Helin og fremhæver, at professor Kirsten Grønbæk, Hæmatologisk Afdeling, og professor Bo Porse, Finsen laboratoriet, begge ved Rigshospitalet, er vigtige samarbejdspartnere.

Fra DNA sekventering til fase 1 forsøg og rekruttering af internationale forskerkræfter
Kristian Helin uddyber, at forskningsprogrammet skal tage udgangspunkt i karakteriseringen og brugen af leukæmiceller fra patienter, som over de næste år skal samles ind fra patienter. Første fase i programmet bliver at bruge materialet til at screene for den bedst mulige behandling. Målet er, at bruge information om de mutationer i patientens DNA, der har givet anledning til udviklingen af leukæmi. Det skal bruges til at forudse patientens behandlingsbehov og responstid på lægemidler, så der i højere grad kan skræddersys en behandling. Det er et også en ambition, at forskerne skal lave præ-kliniske modeller for leukæmierne ved at transplantere primærceller inde i mus.

"De prækliniske forsøg og den basale forskning er en essentiel del af vores samlede mål for at kunne finde nye targets for udvikling af nye lægemidler. Samtidig vil vi gerne se fremad og identificere nye metoder, når vi kan se, hvordan forskellige typer blodkræft udvikler sig. Vi vil gerne tage vores forskning hele vejen fra grundforskning i celler til kliniske forsøg på mennesker.

Professor Kristian Helin

”De prækliniske forsøg og den basale forskning er en essentiel del af vores samlede mål for at kunne finde nye targets for udvikling af nye lægemidler. Samtidig vil vi gerne se fremad og identificere nye metoder, når vi kan se, hvordan forskellige typer blodkræft udvikler sig. Vi vil gerne tage vores forskning hele vejen fra grundforskning i celler til kliniske forsøg på mennesker”, siger Kristian Helin.

Han understreger, at forskningsprogrammet også rummer flere perspektiver i forhold til uddannelse. Det er attraktivt for rekrutteringen af unge læger og forskere, og allerede nu er der rekrutteret stærke internationale kræfter i form af professor Krister Wennerberg, der kommer fra Institute for Molecular Medicine Finland.

Fokus på diabetes og nyt navn til DanStem
Forskningsprogrammet hører under DanStem, der siden sin etablering i 2010 primært har fokuseret på grundforskning. Forskerne har undersøgt, hvordan man i laboratoriet kan påvirke stamceller til at udvikle sig i en bestemt retning, og hvilken rolle kræftstamceller spiller i udvikling af forskellige typer af kræft. Nu er centret klar til at tage næste skridt og sætte turbo på forskningen i at omsætte de videnskabelige fund til nye, mere målrettede og effektive behandlingsmetoder. 

For yderligere at styrke den translationelle forskning vil centret allokere 32 mio. kr. fra sit hidtidige budget til udvikling af behandling af diabetes. Professor og direktør for centeret, Henrik Semb, ser frem til en styrket indsats for at skabe nye resultater.

”Dette anerkender, at vores grundforskning kan omsættes til klinisk anvendelse inden for kræft og diabetes. Den nye bevilling og omfordelingen af ressourcer til translationel forskning vil styrke vores indsats for gennem prækliniske og fremtidige kliniske forsøg at udvikle nye behandlinger og kure mod hæmatologiske kræftformer og type 1 diabetes”, siger professor Henrik Semb.

DanStem har hidtil bestået af to sektioner: Novo Nordisk Foundation Section for Basic Stem Cell Biology støttet af Novo Nordisk Fonden og Section for Translational Stem Cell Research and Therapy, der blev støttet af Danmarks Innovationsfond. I forbindelse med den nye bevilling lægges de to sektioner sammen i ét center med navnet: Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Biology, Danstem.

Kontakt:
Professor Kristian Helin, tlf. +45 35 32 56 68, E-mail: kristian.helin@bric.ku.dk
Naomi Dayan, tlf. : +45 23 64 90 98, E-mail: naomi.dayan@sund.ku.dk