21. september 2017

Flotte EU-bevillinger til SUND-forskere

Internationale netværk

Tre forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har modtaget prestigefyldte bevillinger fra EU’s Innovative Training Networks (ITN).


EU Kommissionen har offentliggjort modtagerne af bevillinger i programmet Marie Sklodowska-Curie Actions Innovative Training Networks. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet var flot repræsenteret med hele tre bevillinger.

Blandt modtagerne er professor Hanne Ingmer fra Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, hvis projekt modtager en bevilling på 3,4 millioner euro, mens et projekt med Cord Herbert Brakebusch fra Biotech Research & Innovation Centre modtager en bevilling af på 2,1 millioner euro. Den tredje modtager er Jesper Langgaard Kristensen fra Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, hvis projekt får 1,3 millioner euro.

Koordinatorer for internationale konsortier
SUND-forskerne fungerer som forskningsledere og koordinatorer for hver deres internationale forskningsnetværk, der skal træne og uddanne grupper af Ph.d.-studerende. Nogle af de studerende skal løfte opgaven i universitetsregi, men andre samarbejder med industrielle partnere. For alle Ph.d.-studerende gælder, at de skal udveksles over landegrænser, fagfelter og sektorer i løbet af deres uddannelse.

Bevillingerne fra EU dækker lønudgifter til de Ph.d.-studerende, der deltager i projekterne, samt netværks- og rejseomkostninger, udgifter til kurser samt driftsomkostninger og administrative omkostninger. Deltagerne i netværkene skal sideløbende træne og uddanne de studerende inden for deres forskningsfelt både på SUND og hos de internationale universitets- og erhvervspartnere.

Hanne Ingmer
Professor Hanne Ingmer har sin daglige gang i Sektion for Fødevaresikkerhed og Zoonoser, hvor hun er sektionsleder. Hun forsker i bakterier, som kan overføres fra dyr og give sygdom hos mennesker samt i hvordan de bliver resistente over for antibiotika. Særligt har hun fokus på Stafylokokker, hvor hun leder efter nye former for behandling af eksempelvis MRSA-infektioner. Hendes projekt skal klæde de Ph.d.-studerende på til at kunne indgå i fremtidens forskning og behandling af bakterieresistens.

”I projektet skal de Ph.d.-studerende trænes i at finde alternativer til antibiotika og i nye måder at bruge kendte antibiotika overfor resistente bakterier. Denne her bevilling giver mulighed for, at den store viden inden for området, der er samlet forskellige steder i Europa, bliver videreformidlet til de Ph.d.-studerende så de i fremtiden bliver i stand til at bekæmpe resistente bakterier,” siger Hanne Ingmer.

Cord Herbert Brakebusch
Professor Cord Herbert Brakebusch beskæftiger sig med CRISPR-teknologien, der prøver at modificere gener i forsøg med mus for bedre at kunne forstå genetisk disponerede sygdomme. De Ph.d.-studerende skal i hans projekt forsøge at optimere forskellige dele af CRISPR-teknologien.

”Målet med at uddanne Ph.d.-studerende i det her område er, at vi skal blive bedre til at forstå og behandle for specifikke genetisk disponerede sygdomme. CRISPR er et fantastisk forskningsredskab, men der er stadig meget rum til at forbedre det. De Ph.d.-studerende skal forsøge at forbedre CRISPR-teknologien og gøre den mere effektiv,” siger Cord Herbert Brakebusch.

Jesper Langgaard Kristensen
På Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi forsker Jesper Langgaard Kristensen i, hvordan G-protein-koblede receptorer i hjernen fungerer. Mere viden om netop de receptorers natur kan få betydning for, hvordan man i fremtiden vil behandle lidelser som angst og depression. I Jesper Langgaard Kristensens projekt skal de Ph.d.-studerende undersøge receptorerne nærmere for at finde ud af, hvordan man med lægemidler kan påvirke dem og dermed udnytte deres potentiale.

”Bevillingen gør os i stand til at samle kompetencer på tværs af hele Europa. Det kan give os en bedre forståelse af forskellige stoffers påvirkning af de her receptorer i hjernen. Der kan nemlig være et ganske stort klinisk potentiale, hvis man kan få kortlagt deres natur,” siger Jesper Langgaard Kristensen.

Nu skal de tre forskere fra SUND og deres internationale konsortier i gang med at slå Ph.d.-stillingerne op og finde de rigtige kandidater deres projekter.