21. september 2017

Forsker opdager ny kvægsygdom og forhindrer dens spredning

Genetik

Efter genetiske undersøgelser af kalve med misdannelser kan forskning fra Københavns Universitet afdække en hidtil ukendt lidelse hos Holstein-kvæg. Avlstyren, som mutationen og dermed misdannelsen stammer fra, er nu blevet aflivet og yderligere spredning forhindret.


I kvægavlen i Danmark bliver avlstyres sæd brugt til at inseminere mange køer. På grund af de mange insemineringer kan en tyr dermed blive far til tusindvis af kalve. Derfor er det meget vigtigt at få kortlagt, om avlstyre bærer på arvelige sygdomme.

Det er præcis, hvad forskere fra Københavns Universitet netop har gjort. I et studie publiceret i det videnskabelige tidsskridt BMC Genetics har de hos Holstein-kalve opdaget en aldrig før beskrevet lidelse hos dyr – en ansigtsmisdannelse, de har valgt at kalde Facial Dysplasia Syndrome. Forskerne har fundet frem til den genetiske mutation, der er skyld i lidelsen hos kalvene og har sporet den tilbage til en bestemt avlstyr. Den er nu blevet aflivet for at forhindre flere tilfælde af lidelsen hos nyfødte kalve.

”Vi fandt frem til, at en avlstyr havde udviklet en mutation i cellerne i det sædproducerende væv, der førte til misdannelserne hos kalvene. Tyren gav mutationen videre til 0,5 procent af sit afkom, som ikke lyder af meget. Men denne tyr var allerede far til over 2000 kalve og kunne potentielt være blevet far til endnu flere. Alle de misdannede kalve døde enten af sig selv eller måtte aflives, fordi de led. Derfor var det vigtigt, at det blev opdaget,” fortæller professor Jørgen Agerholm fra Institut for Klinisk Veterinærmedicin.

Viden om menneskelige lidelser hjalp forskerne

Efter at have modtaget information fra dyrlæger om kalve med misdannet ansigt efterlyste Jørgen Agerholm flere tilfælde i sit netværk af kvægdyrlæger, blandt andet på Facebook. Herefter fik han indsendt flere kalve til undersøgelse.


Om studiet

7 misdannede kalve blev obduceret og undersøgt genetisk. De var alle født i forskellige besætninger efter inseminering med sæden fra den samme tyr.

DNA-materiale som sæd og blod fra forældredyrene til de syge kalve blev undersøgt.

15 genetisk normale døtre af avlstyren blev også undersøgt.

DNA fra de misdannede kalve blev undersøgt genetisk, og her identificerede man det overordnede område i genomet, hvor der var en mutation i forhold til det normale Holstein-DNA. Der er nemlig tidligere blevet lavet grundige kortlægninger af, hvordan normale Holstein-kvægs DNA ser ud.

Derefter fandt forskerne frem til, at der fandtes lignende ansigtsmisdannelser hos mennesker, som skyldtes mutationer i samme område af genomet, nærmere bestem i genet FGFR2 hos nyfødte børn. Det gen blev sekventeret i kalvenes genom, og herefter kunne man fastslå, at en mutation i dette gen var skyld i kalvenes lidelse. Den menneskelige lidelse var altså med til at hjælpe forskerne på vej i deres identificering af genmutationen.

Styrker dyrevelfærd og økonomi
DNA fra kalvenes forældre og søskende blev også undersøgt, og her fandt man også ud af, at mutationen var dominerende. Det vil sige, at kalvene udviklede misdannelsen, når de bare fik mutationen fra deres far og ikke fra både far og mor, som det er tilfældet med mange arvelige defekter.

Foto af kvæg-misdannelsen

”Vores formål er altid at nedbringe antallet af syge og døde kalve. Nogle arvelige sygdomme er nemlig stærkt smertevoldende og invaliderende for kalvene. I dette tilfælde hang øjnene ud af hovedet på kalvene, og på grund af ansigtsmisdannelserne havde de svære vejrtrækningsproblemer. Det er ikke svært at forestille sig, at det må være smertefuldt. Forskningsresultater som dette skal højne dyrevelfærden ved at begrænse udbredelsen af sådan nogle sygdomme. Og så hjælper det selvfølgelig også på økonomien, når kvægejerne kan minimere deres tab,” forklarer Jørgen Agerholm, der også er sektionsleder på Sektion for Veterinær Reproduktion og Obstetrik.

Studiet er støttet af SEGES.

Læs hele studiet: ”A de novo missense mutation of FGFR2 causes facial dysplasia syndrome in Holstein Cattle”