1. september 2017

Indsatsen mod sygdomsudbrud styrkes med sammenlægning af humant og veterinært beredskab

Nyt beredskab

Fra 2020 overtager Statens Serum Institut og Københavns Universitet sammen det veterinære beredskab. For sundhedsminister Ellen Trane Nørby åbner det nye muligheder for at forebygge og bekæmpe sygdomme ud fra et One health-perspektiv, fordi mange bakterier og sygdomme bevæger sig til mennesker fra miljø og dyr.


Fra år 2020 bliver det Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet (KU), der sammen skal rådgive Fødevarestyrelsen og stille en diagnose ved udbrud af farlige husdyrsygdomme. Det bliver også SSI og KU, der skal forske i de sygdomme hos dyr, der kan smitte mennesker. Det står fast, efter at Regeringen har valgt Statens Serum Institut og KU til at overtage det veterinære myndighedsberedskab fra DTU, der har beredskabet nu. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) på KU bliver hovedansvarlig for den forskningsbaserede rådgivning, mens SSI bliver hovedansvarlig for den laboratoriebaserede diagnostik og rådgivning.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby glæder sig over, at SSI og KU i et konsortium har vundet opgaven, og dermed fra 2020 skal stå for det samlede veterinære og humane beredskab med fokus på det såkaldte One health-perspektiv, hvor man betragter beredskabet ud fra et samspil mellem dyr, fødevarer og mennesker.

”Det handler om en samlet tilgang til dyrs og menneskers sundhed. Grunden til, at det er vigtigt er, at mange af de infektioner, vi får, oprindeligt kommer fra dyr. Så hvis man skal være forudseende i forhold til at forebygge infektioner hos mennesker, så er man nødt til også at have en overvågning af infektionerne hos dyrene – så er man tidligere ude. Også indsatsen mod antibiotikaresistens styrkes. Vi får nu et samlet beredskab dansk beredskab, der kan få afgørende betydning for menneskers helbred, dyresundhed og vores eksport”, siger Ellen Trane Nørby.

Se mere på ministeriets website