26. september 2017

Københavns Universitet ruster lægestuderende til fremtidens sundhedsvæsen

Uddannelse

Det nye valgfrie 5. semester på medicinuddannelsen forbereder fremtidens læger til forestående udfordringer i sundhedssystemet med internationalt udsyn, digitalisering og flere ældre. Udviklingen af uddannelsen sker i tæt samarbejde med regioner og hospitaler i Region H og Region Sjælland.

Medicinuddannelsen på Københavns Universitet tilpasser nu flere grene af lægeuddannelsen til fremtidens behov i sundhedssystemet. På Det nye valgfrie 5. semester kan de studerende som noget nyt vælge mellem et stort udbud af kurser inden for specialisering, forskning, digitalisering, innovation, og internationalisering. Det skal ruste dem til at imødekomme kravene fra det offentlige sygehusvæsen, private virksomheder og medicinalindustrien.

Kandidater til fremtidens patienter  
I dag bruger en 70-årig borger sygehusvæsnet dobbelt så meget som yngre borgere og i 2050 vil antallet af 80-årige være tredoblet. De moderne behandlingsformer bliver stadigt mere digitale og teknisk krævende og samtidig stiger behovet for et internationalt samarbejde omkring håndtering af antibiotikaresistens, globale epidemier og andre internationale sundhedsudfordringer. Sidst, men ikke mindst efterspørger lægemiddelindustrien flere højtspecialiserede kandidater til udvikling af nye lægemidler, som er en af Danmarks største eksportvarer.

Landets ældste og største medicinuddannelse har derfor valgt at opkvalificere kandidaterne til fremtidens sundhedssystem med internationale udfordringer, digitalisering og flere ældre.

”Som læger og forskere skal vores kandidater arbejde for at fremme sundhed og livskvalitet, og udtænke nye løsninger til et sundhedssystem på højeste internationale niveau. Vores studerende får nu frihed til at fordybe sig og afprøve mulige karrierespor og det modner og kvalicerer det karrierevalg, som de snart skal træffe. I løbet af uddannelsen lærer de at mestre moderne behandlingsformer, ny teknologi og at varetage patienter og pårørende med empati”, siger dekan Ulla Wewer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

Fremtid, frihed og fordybelse
Når flere lægestuderende i disse uger påbegynder et uddannelsesforløb på Det valgfrie 5. semester har de selv valgt et semester med fokus på enten forskning, internationalt engagement eller et specialefokuseret kursus.

Traditionelt får lægerne kun mulighed for at ”snuse” til mulige specialer efter deres kliniske basisuddannelse, der typisk tager 5 år. Men nu kan de allerede afprøve potentielle karriereveje tidligere i deres uddannelsesforløb, hvilket ruster dem til at træffe kvalificerede beslutninger, når de skal påbegynde deres specialistuddannelse.

”Hvis vi vil prøve kræfter med forskning, får vi en fremragende mulighed. Ønsker vi at afsøge et kommende speciale, får vi mulighed for at fungere på introlæge-niveau med dybdegående patientforløb. Og vi kan også prøve kræfter med et klinikophold i udlandet. Jeg tror, at jeg får lettere ved at undersøge og forstå, de arbejdsmuligheder, man får som læge”, siger Andrea Maier, der studerer på Medicinuddannelsen på Københavns Universitet.

Stærk opbakning i regionerne
I disse uger starter flere af de studerende i forløb i Region Hovedstaden og Region Sjælland, der tilsammen har udviklet flere end 30 specialefokuserede kurser, der finder sted i fagmiljøer på hospitaler og klinikker.

Kurserne på det valgfrie 5. semester er udviklet gennem tæt samarbejde mellem Københavns Universitet og ildsjæle fra 30 fagmiljøer inden for eksempelvis øjensygdomme, tværgående patientforløb, specialundersøgelser, børne- ungepsykiatri, geriatri og det er afgørende for fremtidens sundhedsvæsen, at de studerende hurtigt kan bidrage med deres evner i en dagligdag med mange faglige, tekniske og etiske udfordringer.

”Vi har behov for læger med både solid faglighed og stærk dømmekraft, når vi fremover skal løse udfordringer på sundhedsområdet og en større ældre patientgruppe. Gennem et samarbejde med regionerne, kan de studerende nu blive inspireret af højtspecialiserede ildsjæle fra kliniske miljøer. Det smidiggør overgangen til arbejdslivet og bidrager samtidig positivt til det akademiske miljø i klinikken”, siger Karin Friis Bach, der er formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden.

Læs mere om Det valgfrie 5. semester her

Specialistperspektiv på Glostrup Hospital
Geriatrisk afdeling på Glostrup Hospital modtager i denne uge to lægestuderende, der skal stifte et specialefokuseret bekendtskab med udredning og behandling af patienter, der typisk er over 65 år med blandt andet føde- og væskeindtagelse, hukommelse, mobilitet, balance og kontinens. Semestret på Glostrup Hospital skal ruste de studerende til at håndtere en stadigt større ældre gruppe af patienter og afdelingen håber, at opholdet motiverer de studerende til at vælge geriatrien som deres fremtidige speciale. 

”Fremtidens sundhedsvæsen får større og større behov for særlige kompetencer til at behandle ældre og multisyge patienter. Det er derfor meget positivt, at de lægestuderende nu får mulighed for at stifte bekendtskab med geriatrien. Vi ser det også som en oplagt mulighed for at tiltrække flere læger til vores afdeling i fremtiden”, siger kursusleder, Ellen Holm, der til dagligt er ledende overlæge på Geriatrisk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus.

Forskningsperspektiv på Roskilde Sygehus
Flere studerende har valgt at prøve kræfter med forskningsperspektivet og lægestuderende Morten Jørgensen har fået ophold på øjenafdelingen på Roskilde Sygehus i Region Sjælland, hvor han skal skal bidrage til at udvikle oftalmologiske test af øjets nethinde og synsnerve.

”Jeg har gennem længere tid haft lyst til at uddanne mig som øjenlæge, men var i tvivl om, hvor vidt det skulle være som øjenlæge med patienter eller forsker i øjensygdomme. Nu kan jeg få be- eller afkræftet om forskningen er den rigtige vej for mig. Hvis ikke jeg havde mulighed for at afprøve denne karrierevej, ville jeg muligvis have sat uddannelsen på pause for at afprøve et forløb ved siden af uddannelsen, siger Morten Jørgensen.

Torben Lykke Sørensen, der er kursusleder på øjenafdelingen på Roskilde Hospital i Region Sjælland og klinisk professor ved Københavns Universitet fortæller, at de studerende bidrager med mangfoldighed og stiller spørgsmål, der styrker forskningsmiljøet på afdelingen. På sigt kommer de til at løse opgaver, der kræver dyb faglighed, men også kendskab til hverdagen på afdelingen. Han håber også, at opholdet kan give de studerende lyst til at vende tilbage til afdelingen, når de skal veje en mere langsigtet karrierevej.

Internationalt perspektiv
En anden gruppe studerende påbegynder et intensivt forløb, der skal forberede dem på et udlandsophold i enten Polen, Tanzania eller et selvvalgt sted i verden.

Kontaktinformation
Studieleder Jørgen Kurtzhals
Mailadresse: joku@sund.ku.dk
Telefon: 26 29 00 39

Medicinstuderende Andrea Maier
Mailadresse: mtr453@alumni.ku.dk
Telefon: 25 82 58 24

Geriatrisk afdeling på Glostrup Hospital
Kursusleder og overlæge Ellen Holm
Mailadresse: ellh@regionsjaelland.dk
Telefon: 21 60 07 36

Lægestuderende Aske Wissum
mailadresse: astoewi@gmail.com 
Telefonnummer: 29 66 03 38

Øjenafdeling på Roskilde Sygehus
Kursusleder og klinisk professor på Sjællands Universitetshospital Torben Lykke Sørensen
Mailadresse: tlso@regionsjaelland.dk
Telefon: 47 32 39 47

Lægestuderende Morten Jørgensen
Mailadresse: jxb261@alumni.ku.dk
Telefonnummer: 28 97 01 10

Internationalt perspektiv
Uddannelseskoordinator Birgitte Gantriis, Institut for Folkesundhedsvidenskab.
Mailadresse: big@sund.ku.dk
Telefonnummer: 35 32 76 34

Lægestuderende Tobias Skou Kjøller (skal på ophold i Polen)
Mailadresse: tobiaskjoller@gmail.com