12. september 2017

Millioner fra ERC til forskning i akrylamids mulige sundhedsskadelige virkninger

Forskningsbevilling

Lektor Marie Pedersen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab modtager i år 1,5 millioner euro i en forskningsbevilling fra Det Europæiske Forskningsråd. Pengene skal gå til et projekt, der undersøger sammenhænge mellem ufødte børns udsættelse for akrylamid og relaterede reaktive stoffer, som dannes under opvarmning af visse fødevarer, og uønskede effekter på børn og unges helbred.


Hvert år uddeler Det Europæiske Forskningsråd (ERC) bevillinger til forskere fra hele Europa. De såkaldte ERC Starting Grants på 1,5 millioner euro bliver givet til yngre forskere, og det er netop sådan en bevilling, som Marie Pedersen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet nu har fået besked om, at hun modtager.

Marie Pedersen er biolog og har tidligere forsket i forskellige miljøpåvirkninger af helbredet som følge af udsættelse tidligt i livet, blandt andet under fosterudviklingen. Det er netop en af disse eksponeringer, hun nu har modtaget penge til at forske videre i. Hendes forskningsprojekt vil for første gang undersøge sammenhænge mellem børn i fosterstadiets udsættelse for akrylamid og relaterede reaktive stoffer, som dannes under opvarmning af visse fødevare, og en række helbredsudfald i børn og unge voksne.

”Jeg er meget glad for at modtage denne bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd, fordi den muliggør, at vi får bedre belyst, om akrylamid fra kosten bidrager til uønskede helbredseffekter. Der har hovedsagligt været lavet studier med voksne ved brug af usikre spørgeskemaundersøgelser og blevet forsket i akrylamids kræftfremkaldende effekter, men det er ikke godt belyst, hvordan det ellers kan påvirke mennesker. Der er ikke før blevet forsket i seneffekter som følge af udsættelse i den første, sårbare periode af livet, mens kroppens organer og funktioner dannes,” siger lektor Marie Pedersen.

Ny viden skal kigge længere frem i livet
Akrylamid får man hovedsagligt fra kosten, hvor det dannes af forskellige sukkerarter og asparagin ved opvarmning af en lang række dagligdagsvarer som for eksempel chips, pommes frites, ristet brød, knækbrød, kaffe, øl og müesli. Idéen til den nye forskning stammer fra Marie Pedersens tidligere studier, hvor hun fandt en sammenhæng mellem koncentrationen af akrylamid-hæmoglobin addukter i blod indsamlet fra navlestrengen og nyfødte børns fødselsvægt og hovedomfang. Jo mere akrylamid, jo lavere fødselsvægt og mindre hovedomfang.

Nu vil hun udvide sin forskning i akrylamid og undersøge en lang række parametre, også langt senere i livet end blot ved fødslen. Hun skal estimere udsættelsen for akrylamid via avancerede biomarkøranalyser af nedfrosne blodprøver fra omkring 2000 mor barn-par i eksisterende fødselskohortestudier fra Danmark samt via spørgeskemaoplysninger.

Derefter skal hun, med henblik på at få det langsigtede perspektiv på akrylamids mulige uønskede helbredseffekter, undersøge sammenhænge mellem det estimerede akrylamidindtag og opfølgningsdata om en bred vifte af helbredsudfald og indikatorer for funktionsevne hos de eksponerede børn senere igennem deres liv. Herunder påvirkning af hjernen og nervesystemet, fordi man tidligere har set skadelige effekter hos voksne som følge af udsættelser fra deres arbejdsmiljø, samt i eksperimentelle studier med dyr og celler.

Fem års blod- og dataanalyse
Et andet område, der skal forskes i, er markører for evnen til at få børn senere i livet. Her skal Marie Pedersen kigge nærmere på tidlig udsættelse for akrylamid i forhold til både mænd og kvinders reproduktionsevne, idet negative effekter er beskrevet i studier med gnavere. Endelig vil det blive undersøgt om akrylamid kan knyttes til risikoen for udvikling af sukkersyge og overvægt.

”Jeg glæder mig til at komme i gang med denne forskning, fordi der, på trods af at vi alle er udsat for akrylamid og relaterede Maillard-generede reaktive stoffer, endnu ikke er undersøgt om der er sammenhænge mellem udsættelse tidligt i livet og de nævnte helbredsudfald senere i livet. Måske har akrylamid nogle hidtil usete uønskede effekter, og måske er der andre skadelige udsættelser, som dannes samtidig med akrylamid som hidtil har været overset. Det er det, mit kommende projekt vil undersøge,” fortæller Marie Pedersen.

De 1,5 millioner euro skal gå til bestemmelse af udsættelsen af akrylamid, metodeudvikling for biomarkører, samt løn til Marie Pedersen selv og et forskningsteam på fire medarbejdere. Hun skal lede holdet med blandt andet to postdocs og en statistiker, der skal arbejde i København og Stockholm.

Læs mere om Københavns Universitets andre modtagere af ERC Starting Grants