25. oktober 2017

Ny bevilling til forskning i kulturelle forestillinger om tarmbakterier og mentale lidelser

Bevilling

Lektor Louise Whiteley fra Medicinsk Museion har modtaget Velux Fondens Kernegruppebevilling 2017. Bevillingen skal bruges til forskning i vores kulturelle forestillinger om sammenhængen mellem tarmbakterier og mentale lidelser. Det er humanistisk vinklet forskning om et nyt og betydningsfuldt biomedicinsk forskningsområde, der måske kommer til at påvirke, hvordan vi opfatter og behandler depression, angst og skizofreni.

For nyligt har udstillingen Mind the Gut trukket fulde huse på Medicinsk Museion og fået stor opmærksomhed i de danske medier. Lektor Louise Whiteley har været en af hovedkræfterne bag udstillingen, som sætter fokus på de komplekse forbindelser mellem vores hjerne og tarme. Nu skal Velux Fondens Kernegruppebevilling 2017 på 5.962.777 kr. yderligere understøtte Louise Whiteleys forskning på området i form af det kommende forskningsprojekt ‘’Microbes on the mind: Public perceptions of the implications of microbiome research for mental illness’’.

“Det er en stor ære at modtage bevillingen. Den vil gøre det muligt for mig selv og mit hold på Medicinsk Museion at skubbe vores arbejde med humanistisk forskning på sundhedsområdet ind i en ny fase. Forholdet mellem mikroorganismerne og sindet berører bekymringerne om forholdet mellem krop og miljø, der fylder meget i den offentlige bevidsthed i dag, hvilket vi har observeret tydeligt på de første reaktioner på Mind the Gut. Med bevillingen kan vi undersøge disse betydninger og reaktioner på et mere kvalificeret niveau, blandt andet ved hjælp af udstillingen som udgangspunkt og stimuli. Denne metodologiske eksperimenterende tilgang bygger de igangværende diskussioner om kulturens rolle i forsøg på at engagere og involvere offentligheden i den biomedicinske forskning”, siger Louise Whiteley.

Behov for forskning i vores forståelse af et højaktuelt emne
Bevillingen hører under Velux Fondens Humanvidenskabelige Kernegruppeprogram, som støtter fri forskning i kollektive kernegruppeprojekter og er rettet mod de humanvidenskabelige institutter på landets universiteter. Mod programmet ønsker fonden blandt andet at facilitere virkeliggørelsen af fagligt stærke forskergrupper med spirende ideer, at styrke forskningens vækstlag og fremme humanvidenskabernes udvikling af teamforskning.

I sin begrundelse for at støtte Louise Whiteleys forskningsprojekt lægger fonden blandt andet vægt på, at der i det seneste årti er vokset et nyt sundhedsvidenskabeligt forskningsområde frem omkring vores mange tarmbakterier, der ser ud til at spille en vigtig rolle i hjernens udvikling og tilstand. Forskere undersøger i dag tarmbakteriernes rolle i en række mentale tilstande og lidelser, heriblandt skizofreni, depression, angst, stress og autisme.

”Forskningen er allerede ”sluppet ud” af laboratorierne og tiltrækker sig stor opmærksomhed i medierne, og blandt patienter og behandlere. Derfor er der også brug for humanistisk funderet forskning, der spørger: Hvordan ændrer denne forskning vores kulturelle forestillinger om mentale lidelser og deres behandling? Microbes on the Mind undersøger kulturelle betydningsdannelsesprocesser på tværs af tre analytiske domæner: videnskab, kultur/medier og personlige erfaringer. Projektet indeholder desuden en række åbne, eksperimentelle workshops i udstillingen Mind the Gut på Medicinsk Museion, designet til at afprøve og videreudvikle analysen”, skriver Velux Fonden i sin begrundelse.

Louise Whiteley er tilknyttet på Institut for Folkesundhedsvidenskab. Bevillingen vil blive kombineret med det igangværende arbejde ved Section for Science Communication på Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, og med et Mads Øvlisen postdoc stipendiat i kunst og videnskab fra Novo Nordisk Fonden, givet til Adam Bencard.

Kontakt:
Lektor Louise Whiteley
E-mail: louise.whiteley@sund.ku.dk
Tlf. +45 21 12 67 12