7. november 2017

Stor nordisk pris til demensforsker Gunhild Waldemar

Pris

Nordisk Medicinpris 2017 tildeles i år professor Gunhild Waldemar, Københavns Universitet og professor Kaj Blennow, Göteborgs Universitet for hver deres forskning i demenssygdomme.

Foto: Tomas Bertelsen

Nordisk Medicinpris er en af Nordens største medicinpriser og uddeles hvert år af Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbejde med forsikringsselskabet Folksam.

Prissummen på 1 mio. svenske kroner – og som i år deles af to prismodtagere – tilldeles som belønning for en fremtrædende videnskabelig præstation indenfor områder med stor betydning for menneskers sundhed og sygdom.

Prismodtagerene udvælges efter indstillinger fra medicinske fakulteter ved universiteter i hele Norden.  

Gunhild Waldemar og Kaj Blennow modtager Nordisk Medicinpris for med deres internationale forskning at have skabt en omfattende og vigtig videnskabelige base af viden om demenssygdommes forekomst, årsager og behandlingsmuligheder. 
  
Professor Gunhild Waldemar får prisen for sine kliniske studier vedrørende funktionelle scanninger af den normale, aldrende hjerne og hjernen med demenssygdom samt for sit pionérarbejde med at skabe bedst mulig vilkår for patienter med demens. Udover at være klinisk professor i neurologi ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet er Gunhild Waldemar også leder og stifter af Nationalt Videnscenter for Demens samt overlæge i Neurologisk Klinik på Rigshospitalet.

Professor Kaj Blennow tildeles prisen for sin grundforskning inden for biomarkører for Alzheimers sygdom og andre neurodegenerative sygdomme samt sine epokegørende studier vedrørende molekylære mekanismer ved Alzheimers sygdom.

Nordisk Medicinpris overrækkes til de to prismodtagere den 1. februar 2018 i Stockholm. 

Kontaktinformation:
Gunhild Waldemar
Institut for Klinisk Medicin
Telefon: +45 26 30 25 80
Email: gunhild.waldemar.01@regionh.dk