12 SUND-forskere modtager legater fra Novo Nordisk Fonden – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Nyheder > 2017 > 12 SUND-forskere modta...

20. april 2017

12 SUND-forskere modtager legater fra Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden

støtter hvert år dansk forskning inden for biomedicin, bioteknologi, almen medicin, sygepleje og kunsthistorie ved offentlige videns-institutioner. 12 dygtige forskere fra SUND har netop modtaget legater fra fonden i forskellige kategorier. Vi har bedt dem fortælle, med egne ord, hvad pengene skal bruges til, og hvorfor netop deres forskning er vigtig.

blå glasfacade med den tekst novo nordisk fonden

Se hele listen over bevillinger fra Novo Nordisk Fonden 2017

Til toppen

Excellens projekt for yngre forskere inden for endokrinologi og metabolisme

Formålet med legatmidlerne er at støtte excellente yngre forskere inden for basal, translationel og/eller klinisk endokrinologisk- og/eller metabolismeforskning.

Christoffer Clemmensen, NNF Center for Basic Metabolic Research
Projekt: Nicotinic Acetylcholine Receptors in Energy Metabolism

Christoffer ClemmensenTillykke med din bevilling. Hvad skal pengene bruges til?

Forskningsmidlerne fra Novo Nordisk Fondens Excellence Award skal anvendes til at kortlægge, hvorledes det kolinerge signalstofsystem påvirker vores energistofskifte og appetitregulering. Efter godt 4 år som metabolismeforsker ved en tysk forskningsinstitution udgør Excellence bevillingen et essentielt bidrag til etablering af min forskningsgruppe ved Københavns Universitet. Midlerne skal derfor bruges til at kickstarte et ambitiøst tværvidenskabeligt forskningsarbejde med aspekter af basal neurovidenskab, dyreadfærd, transgene modeller og molekylær biologi.

 

Hvorfor er det vigtigt at forske i det?

Nikotin er et stof der af mange - mere eller mindre bevidst - ”selv-administreres” via rygning. Ud over at være stærkt afhængighedsskabende har nikotin også en appetitsænkende effekt. Nikotins biologiske effekter knytter sig til det kolinerge signalstofsystem, herunder til receptorer som nikotinen ”high-jacker” for at udøve dets virkning. Forskningsfokus for min gruppe er at forstå hvilke hjerneregioner og hvilke receptorundertyper, der signalerer henholdsvis mæthed og afhængighed som følge af nikotin eksponering. Indsigt i disse systemer har potentialet til at åbne døre for mere effektive behandlinger af både overvægt og rygeafhængighed.

Katrine Schjoldager, Copenhagen Center for Glycomics
Projekt: Novel proteoforms of peptide hormones provide exciting options for improving drug design

Katrine SchjoldagerTillykke med din bevilling. Hvad skal pengene bruges til?

Bevillingen giver mig mulighed for at forfølge en række spændende nye fund der går på tværs af endokrinologisk forskning og glykobiologi. Konkret skal pengene bruges til drift af laboratoriet og til at ansætte et par hjælpende hænder.

 

Hvorfor er det vigtigt at forske i det?

Ved at påsætte komplekse kulhydrater (sukkerstoffer) på proteiner kan kroppens celler mangfoldiggøre proteiners form og funktion. Vi har netop opdaget, at nogle biologisk aktive peptider, der regulerer vigtige fysiologiske funktioner såsom appetit og blodtryk, dekoreres med sukkerstoffer, og projektet har til formål at kortlægge forekomsten og forstå den biologiske og farmakologiske funktionelle betydning af sukre på biologisk aktive peptider.

Katrine Schjoldager

Til toppen

Tandemprogrammet

Tandemprogrammet støtter et samarbejde mellem en basal og en klinisk forskningsleder for at øge omsætningen af grundforskning til klinisk praksis og vice versa.

Hans Bisgaard, DSI Dansk Børneastmacenter
Søren J. Sørensen, Biologisk Institut, Københavns Universitet
Projekt: Deciphering the causal mechanisms linking the early life microbiome and common chronic inflammatory diseases

Hans BisgaardTillykke med jeres bevilling. Hvad skal pengene bruges til?

Hypotesen er, at menneskets bakteriesammensætning i blandt andet tarm og luftveje spiller en afgørende rolle i det tidlige liv for udviklingen af kronisk inflammatoriske sygdomme som astma og allergi. Vi ønsker, at identificere både gavnlige og skadelige sammensætninger af bakterier og forstå deres funktion i kroppen ved at identificere alle bakterielle gener i indsamlede prøver fra børn fulgt tæt gennem livet. Fra graviditeten op gennem barndommen.

 

søren j sørensen

 

Hvorfor er det vigtigt at forske i det?

Vi ønsker, at udvikle probiotika bestående af sundhedsfremmende bakterier for siden at gennemføre et kontrolleret studie hos nyfødte med henblik på at fastslå kausal sammenhæng. Vi forventer derved at bidrage til forebyggelse af astma og allergi, som er de hyppigste kronisk inflammatoriske sygdomme hos børn.

Hans Bisgaard

Søren J. Sørensen

Nanna MacAulay, Center for Neuroscience
Marianne Juhler, Neurokirurgisk klinik, Rigshospitalet 
Projekt: Hydrocephalus patients - novel approaches towards telemetric monitoring and pharmacological management of the intracranial pressure

Nanna MacAulayTillykke med jeres bevilling. Hvad skal pengene bruges til?

Ubalancer i hjernevæske har alvorlige konsekvenser. Det er derfor nødvendigt at løse gåden om, hvad der styrer væskeproduktionen. Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden skal bruges på translationelt forskningssamarbejde med overlæge, professor Marianne Juhler (Institut for neurokirurgi, Rigshospitalet). Projektets fokus er at bestemme de molekylære mekanismer, der ligger til grund for sekretion af hjernevæsken samt disses deregulering hos patienter med hydrocefalus (vand i hovedet).

Marianne Juhler

Hvorfor er det vigtigt at forske i det?

Vi har endnu ikke har identificeret de molekylære mekanismer, der styrer hjernens vandbalance, derfor behandles hydrocefalus med kirurgiske indgreb. Under indgrebet placeres en ’ventil’ i hjernens ventrikelsystem. Denne ’ventil’ har en gennemsnitlig levetid på 2 år, og patienterne må derfor undergå gentagne neurokirurgiske indgreb livet igennem. Vi ønsker at definere mulige molekylære mål for fremtidig farmakologisk behandling af hydrocefalus patienter. Eventuelt som tillæg til de neurokirurgiske indgreb. 

Marianne Juhler

Til toppen

Novo Nordisk Fondens postdocstipendier til forskning i udlandet

Stipendiet støtter yngre, ambitiøse forskere med et postdocstipendium til at udføre biovidenskabelig eller basal biomedicinsk forskning uden for Danmarks grænser.

Dmitry Postnov, Postdoc 
Projekt: Optical biopsy: A new tool for early diagnostics of cardiovascular related diseases

Dmitry Postnov

Tillykke med din bevilling. Hvad skal pengene bruges til?

Formålet med projektet er at udvikle og anvende en ny form for ’optisk karbiopsi’, der vil fungere som en ikke-invasiv teknik til diagnosticering af hjerte-kar-misdannelser ved hjælp af optisk billeddannelse. Vi ønsker at anvende teknikken i den tidlige diagnostik samt i studiet af karmisdannelser i udviklingen af hypertension og diabetisk patologi .

 

Hvorfor er det vigtigt at forske i det?

Misdannelser i struktur- og funktionsændringer i karnetværk er forbundet med en række sygdomme, herunder hypertension og diabetes. Den traditionelle måde at bedømme karegenskaber er invasiv biopsi, som ikke kan anvendes i rutinemæssige kliniske sammenhænge til regelmæssig monitorering af patientens tilstand. Udviklingen af en ikke-invasiv form for optisk biopsi vil udgøre et betydningsfuldt værktøj til forskning af sygdomme under udvikling. Derudover kan det udgøre en ny diagnostisk teknik, som muliggør daglig monitorering af den mikrovaskulære tilstand blandt patienter med hjerte-kar-relaterede sygdomme. Det vil reducere risikoen for funktionsnedsættelse og føre til øget trivsel blandt patienterne..

Dmitry Postnov

Maria Hauge, NNF Center for Basic Metabolic Research
Projekt: Expression and function of the fatty acid receptor FFAR1 in mitochondria

Maria HaugeTillykke med din bevilling. Hvad skal pengene bruges til?

Pengene skal bruges til løn og materialer, hvoraf de første 3 år bliver på Columbia University i Jonathan Javitch’ laboratorium efterfulgt af 1 år her på fakultetet på metabolismecenteret. Projektet går ud på at undersøge proteiner, kaldet receptorer, der normalt findes på cellernes overflade og deres forekomst inde i cellen på mitokondrier, der er cellens energihus.

 

Hvorfor er det vigtigt at forske I det?

Det er vigtigt at forske I, fordi receptorer er det mest anvendte ”target” for lægemidler, og det har derfor betydning for, hvilke effekter det pågældende lægemiddel kan have, hvis det også ændrer på selve cellens energibalance. Projektet kan derfor ændre vores forståelse af receptorernes indvirkning på cellen og dermed, hvordan vi fremadrettet kan skræddersy lægemidler til at kunne komme igennem cellemembranen for at få den ønskede effekt.

Maria Hauge

Christian Ebbesen, Center for Neuroscience
Projekt: Oxytocin and hormonal control of neural circuits for social touch

Christian EbbesenTillykke med din bevilling. Hvad skal pengene bruges til?

Pengene skal bruges til at undersøge hormonet oxytocins rolle i hjernens netværk for social adfærd. Jeg skal udføre disse studier hos Robert Froemke på NYU School of Medicine i New York City ­ et af verdens absolut førende oxytocin-laboratorier. Vi vil fokusere på sociale berøringer mellem modermus og museunger og undersøge, hvordan moder/unge-berøringer er repræsenteret i hjernebarken og hvordan oxytocin modulerer hjernens kodning af social adfærd.

 

Hvorfor er det vigtigt at forske i det?

Sociale interaktioner, som pardannelse og opfostring af afkom, er fundamentale aspekter af både dyr og menneskers livsmønster. Positive interaktioner mellem forældre og børn er kritiske for børns udvikling og omsorgssvigt kan have drastiske konsekvenser for det fysiske og psykiske helbred. Hormonet oxytocin har vist sig meget lovende i behandling af psykiske lidelser kendetegnet ved sociale forstyrrelser, men oxytocin-behandling har kun et begrænset potentiale, indtil vi bedre forstår oxytocins-hormonets virkning i hjernen.

Marie Aare Bentsen, NNF Center for Basic Metabolic Research
Projekt: Identification of brain mechanisms underlying diabetes remission and pathogenesis

Marie Aare BentsenTillykke med din bevilling. Hvad skal pengene bruges til?

Pengene skal bruges til at forske i hjernens rolle i blodsukkerregulering. Forskningsprojektet skal primært udføres ved Diabetes and Obesity Center of Excellence, som er en del af University of Washington School of Medicine, under vejledning af professor MW Schwartz. Hans forskningsgruppe har for nyligt vist at vedvarende normalisering af blodsukkerniveauer i type 2 diabetiske gnavere kan opnås ved en enkelt dosis i hjernen af et peptid, der hedder FGF-1. Postdocen har til formål at afdække hvilke hjerneceller, der er involveret i normalisering af blodsukkerniveauer og hvordan.

 

Hvorfor er det vigtigt at forske i det?

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er type 2 diabetes blevet en verdensomspændende epidemi. Vi ved, at medicinsk terapi samt livstilsændringer kan forsinke, men ikke forhindre sygdommens progression. Forskningen skal undersøge hypotesen, at bestemte kredsløb i hjernen er dysfunktionel ved type 2 diabetes og at FGF-1 forbedrer denne dysfunktion uden at påvirke de samme kredsløb hos ikke-diabetiske gnavere. Derved vil forskningen potentielt set vise sig relevant for den fremtidige forebyggelse og behandling af type 2 diabetes.

Marie Aare Bentsen

Til toppen

Exploratory Pre-seed Grant

Pre-seed programmet er etableret for at stimulere entreprenørskab og udforske det kommercielle potentiale for forskningsresultater på et tidligt stadie. 

Anja Groth, Biotech Research and Innovation Centre
Projekt: TONSL

Anja GrothTillykke med din bevilling. Hvad skal pengene bruges til?

Målet med dette projekt er at designe og udvikle små molekyle inhibitorer imod DNA reparationsproteinkomplekset TONSL-MMS22L, der vil kunne benyttes som en ny strategi i kræftbehandling. Vi vil designe og udvikle kandidatmolekyler, der testes for deres evne til at blokere TONSL-MMS22L funktion. Målet er at opnå ’proof of principle’ og identificere såkaldte ’leads’, der kan videreudvikles til ny kræft medicin.

 

Hvorfor er det vigtigt at forske i det?

Kræftceller deler sig hurtigt og har ofte høje niveauer af såkaldt replikations-stress, hvilket gør at de er afhængige af DNA-reparationsmekanismer for at overleve. TONSL-MMS22L protein komplekset er vigtigt for reparation af DNA-skader og udgør derfor et muligt mål for kræftbehandling. Med en PRE-SEED bevilling fra Novo Nordisk Fonden kan vi nu søsætte et drug discovery projekt til at afprøve denne mulighed og omsætte vores resultater fra grundforskningen til ny kræft medicin til gavn for patienter og samfund. 

Anja Groth

Steven Goldman, Center For Neuroscience
Projekt: Progenitor cell-based treatment of glial disease

Steven GoldmanTillykke med din bevilling. Hvad skal pengene bruges til?

NovoSeeds har bevilget Steven Goldman støtte til at undersøge potentialet i gliaprogenitorceller fra stamceller til behandling af myelinmangel og andre lidelser knyttet til gliacellerne i hjernen. Forskningen bakkes op af en lang række eksisterende prækliniske dyrestudier og en stærk patientportefølje, alt sammen med fokus på produktion og anvendelse af menneskelige gliaprogenitorceller til behandling af myelin og andre neurodegenerative sygdomme. Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden vil fremskynde forskningsresultaternes anvendelse i klinisk praksis ved at muliggøre forsøgsforberedelse og regulatoriske review ift. gliacelleterapeutik inden for tre sygdomsgrupper, herunder multipel sklerose, Huntingtons sygdom og pædiatrisk leukodystrofi. 

Hvorfor er det vigtigt at forske i det?

Formålet med forskningen er at identificere udtryksmønstre i de større stamcelle- og progenitorcellegrupper i hjernen hos voksne personer og bruge den information til at fastlægge de signalveje, der adskiller en progenitor fra en anden, samt de, der adskiller stam- og progenitorceller i hjernetumorer fra samme i raske hjerner.

Steven Goldman

Til toppen

Mads Øvlisen Postdocstipendium – Kunst & Naturvidenskab

Stipendiet støtter talentfulde forskere og giver dem mulighed for at gennemføre forskningsprojekter, der yder et væsentligt bidrag til den kunsthistoriske og kunstneriske forskning i Danmark.

Adam Bencard, Medicinsk Museion og NNF Center for Basic Metabolic Research
Projekt: You are not alone: Microbiomes as model ecologies in art and science

Adam BencardTillykke med din bevilling. Hvad skal pengene bruges til?

Tak! Pengene skal bruges til et 2-årigt forskningsprojekt i grænsefladen mellem kunst, filosofi og sundhedsvidenskabelig forskning. Projektet beskæftiger sig med den såkaldte mikrobiomforskning, der studerer de trillioner af bakterier som bor på og i os - og som tilsyneladende spiller en vigtigere rolle for vores sundhed, end man tidligere har forestillet sig. Måske endda i en sådan grad, at vi skal til at udvide vores forståelse af os selv og den menneskelige organisme til at inkludere mikrobielt liv. Projektet kombinerer æstetisk teori, videnskabsstudier og kulturhistorie, og bringer kunstnere, forskere, patienter og behandlere sammen i tværfaglige, åbne workshops.

 

Hvorfor er det vigtigt at forske i det?

Mikrobiomforskningen har udviklet sig eksplosivt i de sidste 10 år. Det er stadigt et meget nyt og uafklaret forskningsområde, men det rejser en række spørgsmål, der går på tværs af det sundhedsmæssige, kulturelle og filosofiske: Hvad betyder det, hvis vi skal til at betragte os selv som små økosystemer bestående af både menneskelige og mikrobielle dele? Hvad betyder det for de måder, vi forstår sundhed og behandler sygdom på? Det er spørgsmål, der ikke udelukkende kan afklares i laboratoriet. Derfor kigger projektet nærmere på kunstpraksisser, der er vokset frem rundt om mikrobiomforskningen, for at kunne bringe kliniske, filosofiske og æstetiske perspektiver i dialog. 

Adam Bencard

Til toppen

Kunsthistoriske forskningsprojekter

Legatet støtter kunsthistorisk forskning i Danmark og giver talentfulde forskere mulighed for at gennemføre ambitiøse projekter inden for kunsthistorisk forskning.

Jacob Lillemose, Medicinsk Museion
Projekt: Strange Ecologies. Kunstneriske beskrivelser af naturen som en fremmed agent hinsides menneskelig skala 

Jacob LillemoseTillykke med din bevilling. Hvad skal pengene bruges til?

Stipendiet skal bruges til at forske i, hvad jeg kalder "mærkværdige økologier" gennem at arrangere forelæsninger, filmvisninger, udstillinger og andre offentlige formater. Der er tale om en tværdisciplinær undersøgelse, som både omfatter kunst og videnskab, forestillinger og faktiske forhold, og ikke mindst forholdet mellem dem. Jeg er interesseret i vores "økologiske forestillingskraft", sådan som den har udtrykt sig gennem tusinder af år. Og jeg er særligt interesseret i den mere spekulative del af, som beskæftiger sig med økologiske fænomener, der ligger hinsides vores umiddelbare forståelse, fordi jeg tror der i disse fænomener ligger en mulighed for at åbne vores verdensforståelse mod noget andet, dybere og rigere.

 

Hvorfor er det vigtigt at forske i det?

Jeg kommer fra katastrofeforskningen og her er jeg blevet stadigt mere optaget af vigtigheden af den psykologiske og sociale dimension - katastrofer som noget der former personlige eksistenser og samfundsstrukturer. Klimaforandringer kommer også til at ændre på nogle helt basale forhold i verden og det kræver en parathed, som jeg mener, at kunst og populærkultur kan være med til at udvikle. Vi kan selvfølgelig ikke løse udfordringen fra klimaforandringer udelukkende som et æstetisk spørgsmål, men vi kan heller ikke løse den udelukkende som et teknologisk problem. Vi bliver nødt til at have begge aspekter med i ligningen.