31. januar 2017

Direktør udnævnt til Copenhagen Health Science Partners

CHSP

Partnerskabet mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet - Copenhagen Health Science Partners - har udpeget en midlertidig direktør til at lede den vigtige første fase i samarbejdet.

Vicedirektør Per Jørgensen fra Rigshospitalet skal sætte sejl for Region Hovedstadens og Københavns Universitets ambitiøse forsknings- og uddannelsespartnerskab, Copenhagen Health Science Partners (CHSP).

”Vi skal turde tage nye metoder i brug i hovedstaden for at nå vores mål. I CHSP ligger en helt ny måde at tænke værdikæden mellem den fremragende forskning og patientbehandlingen. Det er en udfordrende opgave og en stor anerkendelse at få lov til at tage de første markante spadestik i samarbejdet”, udtaler Per Jørgensen.

Per Jørgensen vil fungere som Director for CHSP og leder af det fælles sekretariat i 2017 ved siden af sine opgaver som vicedirektør på Rigshospitalet. Inden årets udgang, vil ledelsen af CHSP tage stilling til den langsigtede ledelsesbemanding i samarbejdet.

”Per Jørgensen har vist sig som en både visionær og effektiv lægefaglig vicedirektør på Rigshospitalet. Vi er derfor super glade for, at Per også vil kaste sin store erfaring med forskningsledelse og patientbehandling ind i CHSP. Det er en rigtig stærk start på samarbejdet”, siger regionsdirektør Hjalte Aaberg.

Leder af stærke forskningsenheder
Samarbejdsmodellen bygger blandt andet på sammensætningen af nogle stærke tværfaglige forskningsenheder, ”Clinical Academic Groups” også kaldet CAGs. En CAG består af en række klinikere og forskere fra regionen, uddannelsesfolk fra regionen, undervisere fra universitetet og forskere fra universitetet. Hovedformålet er skabe de bedste rammer for et samarbejde på tværs af grundforskning og hospitalsbehandling med erfaringer fra regionens kontakt med patienter.

Erfaringerne fra CAG-samarbejdet skal samtidig bruges i uddannelsessammenhæng, så fremtidens sundhedspersonale kan drage nytte af den værdi, som CHSP skaber.   

”Jeg kender Per Jørgensen rigtig godt fra vores regelmæssige møder mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Rigshospitalet. Per har alle forudsætninger for at hjælpe de første 4 CAGs godt i gang og for at sikre, CHSP samarbejdet følger den ambitiøse udviklingsplan, der er lagt,” siger dekan Ulla Wewer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Om Copenhagen Health Science Partners
Greater Copenhagen har en internationalt anerkendt styrkeposition inden for akademisk sundhedsvidenskab, fremragende patientbehandling og globale virksomheder inden for life science og medicinsk teknologi.

Københavns Universitet og Region Hovedstaden samarbejder om at fremme sundhedsvidenskaben og om at styrke forskningens effekt på den kliniske praksis til gavn for patienterne – og ønsker at tage dette samarbejde til næste niveau.

Copenhagen Health Science Partners er et nyt initiativ mellem KU og Region Hovedstaden, som har til opgave, at identificere, støtte og fremme samarbejdsmuligheder mellem klinisk forskning og grundforskning. Copenhagen Health Science Partners er skabt med støtte fra den øverste ledelse i begge organisationer og med egen finansiering, der gør organisationen i stand til at oprette et antal ”Clinical Academic Groups” mellem klinisk forskning og grundforskning allerede i foråret 2017.

Læs mere her: https://healthsciences.ku.dk/research/collaboration/chsp/

Kontaktoplysninger

Regionsdirektør Hjalte Aaberg, Region Hovedstaden

Direktør Claus Bjørn Billehøj

Via pressevagten på telefon +45 70 20 95 88

Dekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Via kommunikationschef Anéh Christina Hajdu på telefon +45 21 22 26 92