21. juni 2017

Flotte priser til forskning i receptorer og muskler

Pris

Mette Marie Rosenkilde og Bente Klarlund Pedersen bliver i dag belønnet med KFJ-prisen for deres originale og gennembrydende resultater inden for fysiologi, patofysiologi og farmakologi. De modtager hver en pris på 1,5 millioner kroner fra Kirsten og Freddy Johansens Fond.

Hvert år uddeler Kirsten og Freddy Johansens Fond priser og donationer til almennyttige formål – eksempelvis til forskningsaktiviteter inden for lægevidenskaben. I år modtager to professorer fra SUND forskerpriserne fra fonden for deres skelsættende forskning i protein-receptorer med henblik på udvikling af nye lægemidler, samt for det fund at musklerne producerer hormonlignende stoffer under fysisk aktivitet.

Professor Bente Klarlund Pedersen (foto længere nede i artiklen) belønnes med den såkaldte kliniske pris, mens professor Mette Marie Rosenkilde (øverste foto) modtager den præ-kliniske pris. Priserne er på 1,5 millioner kroner.

Begge har gennem hver deres karriere præget deres forskningsområder med nye, banebrydende opdagelser, og de er med årene blevet internationalt anerkendte forskere.

Blokerede for HIV
Professor Mette Marie Rosenkilde har forsket i de betydningsfulde G protein-koblede receptorer – de små ”antenner,” der sidder uden på menneskeceller. Hun har altid haft et grundforskningsperspektiv på receptorerne. Derfor har meget af hendes arbejde handlet om at kortlægge, hvordan de udtrykkes samt deres natur og mekanismer. Især hvordan stoffer binder til receptorerne, hvilken effekt det har, og om denne kan udvikles til at lave nye lægemidler.

Mette Marie Rosenkilde har blandt andet undersøgt receptorer, der regulerer immunsystemet. Her har hun beskrevet en metode til at blokere for HIV’s indtrængen i celler. Hun har også beskrevet, hvordan man med andre stoffers påvirkning af receptorerne kan forhindre herpesvirus i at sprede sig.

Har haft heldet med sig
Derudover har hun vist, hvordan man ved at påvirke en specifik receptor kan hæmme deponering af fedt i kroppen og kontrollere blodsukkeret. Det tester hun i øjeblikket med henblik på udvikling af lægemidler, der kan have lige netop denne fedthæmmende effekt.

Hun var også den første, der lavede en indgående beskrivelse af en fedt-receptor, som Epstein Barr-virus opregulerer voldsomt, og som synes at være koblet til udvikling af metaboliske sygdomme. Hun har for nyligt vist, at denne receptor kan spille en væsentlig rolle for udviklingen af kronisk lymfatisk leukæmi.

”Jeg er meget glad for at blive belønnet med denne pris – især fordi den belønner mig for min grundforskning. For i en vis forstand har jeg været heldig med, at lige præcis de receptorer, jeg har interesseret mig for, har vist sig at være koblede til nogle store og vigtige sygdomme,” siger Mette Marie Rosenkilde

Grundlagde nyt koncept i muskelforskning
Professor Bente Klarlund Pedersen har i sin karriere fokuseret meget på muskler og motion. For hun har gjort den opdagelse, at musklerne ikke alene er et bevægelsesapparat, man kan bruge til motion. Hendes forskning viser også, at musklerne selv producerer vigtige hormoner, man kalder myokiner, der har adskillige positive effekter for kroppen og helbredet.

Muskler kommunikerer med andre organer via myokinerne, der for eksempel kan hæmme betændelsestilstande ved kroniske sygdomme som hjerte-kar-sygdomme og regulere stofskiftet i muskler og fedtvæv. I dag kender man til flere hunderede forskellige myokiner, men det var Bente Klarlund Pedersen og hendes kolleger, der fandt det første myokin. Dermed grundlagde de et helt nyt koncept inden for muskelforskning. I dag arbejder hun videre med samme emne men fokuserer på, hvordan fysisk træning kan anvendes som led i behandling af patienter med kroniske sygdomme.

Motion halverer tumor-størrelsen
Bente Klarlund Pedersen er leder af TrygFondens Center for Fysisk Aktivitet på Rigshospitalet, hvor hun og kollegerne undersøger motion og muskelbevægelses forskellige positive effekter. De arbejder blandt andet med at udvikle stamceller fra muskler, og de laver mekanistiske laboratorieforsøg i dyr og mennesker, både raske og syge. De mest effektive træningsmetoder bliver derefter undersøgt som behandlingsform til patienter med diabetes, hjertesygdomme, KOL og cancer i kommuner og på hospitaler

I dyreforsøg har de for eksempel vist, at man kan halvere en tumors størrelse ved fysisk aktivitet. Forskningen viser, at et myokin kan lede dræberceller gennem blodbanen og hen til cancer-tumorer, hvor de slår tumorcellerne ihjel. Denne forskning videreføres nu i mennesker.

”Denne pris anerkender selvfølgelig mit arbejde og min forskning, og derfor er jeg naturligvis meget taknemmelig over at modtage den. Jeg ser det også som en opfordring til at fortsætte mit arbejde med at forske i muskler og motion,” siger Bente Klarlund.

Priserne overrækkes i Københavns Universitets Festsal på Vor Frue Plads onsdag den 21. juni kl. 12.00-15.00