21. juni 2017

Forskning i sukkermolekyler giver ny forståelse af hjernelidelser

Hjernelidelser

Forskere fra Københavns Universitet kan med nyt studie kæde fejl i påsætning af sukker i cellerne sammen med hjernelidelser og måske cancer.

Sukkermolekyler har stor indflydelse på mange funktioner og processer i kroppen. Når der bliver koblet sukker på proteiner, der er kroppens byggesten, har det har stor betydning for, hvor godt cellerne fungerer. Hvis der opstår fejl i påsætningen af sukker, kan det lede til sygdom.

Forskere fra grundforskningscenteret Center for Glycomics på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har med et nyt studie fået en ny erkendelse af, hvordan sukkerpåsætningen for en bestemt gruppe proteiner foregår. Systemet er en ny variant af den kendte proces, der kaldes protein-glykosylering.

Kan relateres til medfødte hjernelidelser
Den nye protein-glykosylering vedrører en stor familie af proteiner kaldet cadheriner, der sidder i cellemembranen og er vigtige for et vævs udvikling og struktur. Cadheriner danner kontaktfladen mellem celler, men hvis der opstår en fejl i påsætningen af sukkermolekylet, kan det føre til hjernelidelser og måske endda cancer.

”Cadheriner er nogle af de vigtigste celleinteraktionsmolekyler, der findes. Det er en stor og mangeartet gruppe af proteiner, der styrer, hvordan celler og væv hænger sammen. Praktisk talt, så ved vi, at fejl i den her nye type glykosylering af cadherinerne er direkte relateret til udviklingsdefekter i hjernen såsom cobblestone lissencephaly og arvelig nedsat hørelse. Derudover forventes det også, at denne nye type af glykosylering vil have stor betydning inden for cancer, hvor cadherinerne er nogle af de mest væsentlige molekyler,” siger Ph.d. Ida Signe Bohse Larsen, der har udført forskningsprojektet.

Overraskende forskningsfund
Forskerne har siden 2013 haft kendskab til, at cadherinerne rent faktisk var glykosylerede, men det var først da de med brug af CRISPR-teknologien fjernede de enzymer, som man troede, var ansvarlige for at sætte sukker på proteinerne, de fik sig en overraskelse.

”Da vi kiggede nærmere på proteinerne, kunne vi se, at de stik mod forventning stadig var glykosylerede. Der sad simpelthen stadig sukker på dem. På den måde kom vi på sporet af at bevise et nyt, vigtigt system i cellerne,” siger Ida Signe Bohse Larsen.

Kroppen fintuner mere end ventet
Denne nye, selvstændige type glykosylsering kan ifølge forskerne indikere, at disse processer i cellerne er meget mere specifikke end hidtil antaget.

”Glykosyleringen af proteiner fintuner et proteins funktion. I dette tilfælde har vi fundet en sammenhæng mellem medfødte hjernedefekter og nedsat glykosylering af cadheriner. Dette fund åbner for helt nye perspektiver i forhold til, hvordan vi som organisme fintuner og regulerer proteiners funktion. Hvis denne gruppe proteiner har sit helt eget system for at få påsat sukker, er det ikke utænkeligt at andre, mindre grupper også har deres egne systemer,” siger Ida Signe Bohse Larsen.

Hun vil nu forske videre i denne type glykosylering og blandt andet betydningen i forhold til cancer.

Læs mere om de nye fund i tidsskriftet Journal of Biochemistry, hvor artiklen er udtaget til ”Editors Pick.”