7. december 2017

Søren Brunak: Fordel at samle alle genomdata ét sted

Nationalt Genom Center

Nationalt Genom Center skal etablere en fælles infrastruktur for indsamlede sundhedsdata fra danske patienter. Ikke alle er dog glade for lovforslaget, der i den seneste tid har skabt en del debat. Nu forklarer professor Søren Brunak, hvorfor det giver god mening at samle alle data ét sted, hvorfor det er den sikreste løsning, og hvordan data i fremtiden kan gøre en stor forskel på sundhedsområdet.

 
Sundheds- og Ældreministeriet arbejder i øjeblikket med et lovforslag, der skal ændre sundhedsloven ved at oprette et nyt Nationalt Genom Center. Centeret er en del af den Nationale Strategi for Personlig Medicin, hvis formål er at give danske patienter en mere skræddersyet behandling. Som led i denne målsætning skal centeret etablere og udvikle en fælles infrastruktur for forskellige typer af sundhedsdata, der stammer fra danske patienter. Men ikke alle hilser lovforslaget velkomment.

De seneste uger har danske medier bragt kritiske overskrifter som ”Pas på: Staten vil tage dit dna” (Politiken 02.11.2017) og ”Forhastet lovforslag” (Ekstra Bladet 02.12.2017). Sundheds- og Ældreministeriet har svaret på kritikken ved at lægge et budskabsark på deres hjemmeside. Her afliver de myterne, der omgiver det nye lovforslag, som netop har været i høring. Ifølge Søren Brunak forskningsdirektør og professor ved Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, er der også store fordele ved det nye initiativ.

”Det er en god ide at samle alle oplysninger ét sted frem for at have genetiske data liggende forskellige steder. Ideen om at have en sikkerhedsmodel for denne type data er langt at foretrække, fremfor at have mange forskellige som både patienter, forskere, politikere og borgere ikke vil have gode muligheder for at overskue. Når vi som forskere skal finde genetiske mønstre, som lægerne efterfølgende kan bruge i klinikken, er det af statistiske årsager helt essentielt at have et stort datamateriale. Separate analyser i mindre datamængder vil forringe mulighederne for at finde klinisk relevant DNA variation. Med ny computerteknologi kan Genom Centret opbevare data, så de  ikke kan tages ud af det sted, hvor de bliver lagret. Teknologien betyder også, at der hele tiden er styr på, hvem der får adgang til data, og præcis hvad de bliver brugt til”, siger professor Søren Brunak.

Søren Brunak peger også på, at forskning i sundhedsdata bringer store perspektiver med sig.

”Der er store fremtidige perspektiver i at samle og bruge data i forskningen. Først og fremmest kan vi ved at forske i store datamængder for eksempel blive klogere på, om den måde vi medicinerer på er hensigtsmæssig. Derudover kan vi også bruge forskningen i data til på sigt at udvikle nye lægemidler, som mere præcist er afpasset efter den enkelte patients DNA”, siger Søren Brunak.