26. januar 2017

Store bevillinger til forskning i antibiotika og orale lægemidler

Bevilling

To forskningsprojekter på Københavns Universitet modtager hver 60 millioner kr. fra Novo Nordisk Fondens Challenge program. Bevillingerne skal fremme udviklingen af antibiotika mod multiresistente bakterier og udvikling af nye lægemidler, der kan indtages oralt.

Novo Nordisk Fonden uddeler i dag 120 millioner kr. til to internationaleforskningsprojekter på Københavns Universitet. De to projekter modtager hver 60 millioner kr. til at forske i henholdsvis nye strategier til udvikling af specifikke antibiotika til behandling af multiresistente bakterier og nye lægemidler, der kan indtages oralt og optages gennem tarmen.

Viden og ny teknologi til antibiotikaudvikling
Peter Eigil Nielsen, der er professor ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet modtager støtte til nyt projekt, der skal etablere en videns- og teknologiplatform til ny antibiotikaudvikling.

Projektet skal imødegå den stigende sygdomstrussel fra infektioner og multiresistente bakterier. Platformen skal blandt andet monitorere resistensudviklingen, understøtte brugen af eksisterende antibiotika og bidrage til at udvikle nye behandlingsmetoder og lægemidler.

”Visionen er at etablere en videns- og teknologiplatform til ny antibiotikaudvikling, som løbende vil kunne holde trit med resistensudviklingen, og derved komplementere og understøtte brugen af eksisterende antibiotika,” siger Peter Eigil Nielsen.

Projektet har et særligt fokus på, hvordan man kan udforske og udnytte peptiders – små proteindeles - evne til at gennemtrænge bakteriers cellevæg og -membran. Forskningen skal gøre det muligt at anvende peptider i genetisk målrettede antibiotika.

Ny viden om transport af lægemidler gennem kroppen
Det andet forskningsprojekt, der modtager støtte fra Novo Nordisk Fonden skal understøtte udviklingen af nye lægemidler, der bedre kan optages gennem tarmen. Bevillingen går til Hanne Mørck Nielsen, der er professor ved Institut for Farmaci på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der skal forske i udviklingen biofarmaceutika, der kan indtages oralt.

Mange lægemidler tildeles i dag til patienter som injektioner via kanyler, og det medfører typisk både ubehag og infektionsrisiko. Projektet fokuserer derfor på at udvikle tabletter og kapsler, der kan indtages oralt og transporteres gennem tarmsystemet.

”Vi ønsker at finde ny viden om, hvordan biofarmaceutika interagerer med og bliver transporteret over tarmens epitelvæv. Derudover vil vi udvikle nye koncepter samt nye teknologier og metoder til at designe og studere systemer til oral ”drug delivery” af biofarmaceutika,” siger Hanne Mørck Nielsen.

For mange kroniske sygdomme vil det være en fordel, hvis biofarmaceutika kan indtages oralt. Oralt indtag af peptider og proteiner har længe været en stor udfordring for ”drug delivery”, altså transport af lægemidlet gennem kroppen. Der findes ingen generelle metoder til administrering af oralt indtaget biofarmaceutika, da biofarmaceutika er meget udsatte for nedbrydning efter indtag og optag i tarmen. Derudover er tarmens biobarrierer relativt uigennemtrængelige for store kugleformede stoffer som peptider og proteiner.

Skulderklap til ambitiøse forskere
Tildelingen af bevillingerne glæder Dekan Ulla Wewer for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - SUND. 

”Jeg er meget glad for den anerkendelse som Novo Nordisk Fonden viser SUNDs forskere igennem substantielle bidrag til sundhedsvidenskabelig forskning. Challenge bevillingen styrker vores bestræbelser på at løse centrale samfundsudfordringer og vil sikre et løft af vores forskning nationalt og internationalt. Det er et stort skulderklap til vores to forskere, deres forskergrupper og kolleger– samt ikke mindst en understregning af den høje faglighed blandt forskerne på SUND”, siger dekan Ulla Wewer.

Novo Nordisk Fondens Challenge Programme
Challenge Programme blev etableret af Novo Nordisk Fonden i 2013. Programmets temaer skifter fra år til år og i 2016 havde projekterne fokus på henholdsvis antibiotikaresistens og Oral ’drug-delivery’ af biofarmaceutika.

Målet med Challenge programmet er at bidrage til at styrke og udvikle Danmarks biomedicinske og bioteknologiske forskningsmiljø. For alle projekterne gælder, at de udføres sammen med en række danske og internationale samarbejdspartnere.

Challenge Program er Novo Nordisk Fondens største faste støtteprogram. Fonden uddeler årligt op til 360 mio. kr. fordelt på op til seks bevillinger af hver 60 mio. kr. over seks år.

Bevillingsmodtagere

Peter Eigil Nielsen, professor, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet.

Medansøgere:

Anders Løbner-Olesen, professor, Functional Genomics, Biologisk Institut, Københavns Universitet.

Anette Hammerum, seniorforsker, Statens Serum Institut.

Henrik Franzyk, lektor, Natural Products and Peptides, Institut for Lægemiddelskab og Farmakologi, Københavns Universitet.

------------------ 

Hanne Mørck Nielsen, professor, Institut for Farmaci, Københavns Universitet. 

Medansøgere:

Knud Jørgen Jensen, professor, Kemisk Institut, Københavns Universitet

Jesper Glückstad, professor, Institut for Fotonik, Danmarks Tekniske Universitet.

Urs Otto Hafeli, professor, University of British Columbia, Canada og Københavns Universitet.